Đóng điện Đường dây 220kV nhiệt điện Thái Bình - Trạm 220kV Thái Bình

Vào lúc 17 giờ 00 phút ngày 24/10/2015 tại Trạm biến áp 220kV Thái Bình, tỉnh Thái Bình, do Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 làm tư vấn và lập dự án đầu tư đã đóng xung kích thành công công trình Đường dây 220kV nhiệt điện Thái Bình - Trạm 220kV Thái Bình và mở rộng ngăn lộ tại trạm 220kV Thái Bình.

Dự án Đường dây 220kV nhiệt điện Thái Bình - Trạm 220kV Thái Bình là dự án đầu tiên trong hệ thống các dự án lưới điện đồng bộ với Trung tâm nhiệt điện Thái Bình nhằm mục tiêu truyền tải công suất từ các nhà máy nhiệt điện Thái Bình 1 và 2 vào hệ thống, tăng cường ổn định và vận hành an toàn cho lưới điện quốc gia. Dự án đóng điện đúng tiến độ tạo điều kiện quan trọng để bảo đảm cung cấp điện chạy thử cũng như phát điện lên lưới quốc gia của các nhà máy nhiệt điện trong trung tâm nhiệt điện Thái Bình.

Dự án trên được thực hiện theo Quyết định số 1003/QĐ-NPT ngày 27/07/2009 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPTvề việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường dây 220kV Nhiệt điện Thái Bình - Trạm 220kV Thái Bình và mở rộng ngăn lộ tại trạm 220kV Thái Bình.

Dự án bao gồm hai phần: đường dây 220kV nhiệt điện Thái Bình - Trạm 220kV Thái Bình; mở rộng ngăn lộ 220kV tại TBA 220kV Thái Bình.

Trong đó tuyến đường dây 220kV có tổng chiều dài 30,55 km kết cấu 02 mạch và 04 mạch đi qua địa bàn các huyện Thái Thuý và huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Điểm đầu của đường dây là ngăn lộ F1-1, F2-1 trạm phân phối 220kV NĐ Thái Bình 1; Ngăn lộ F6-1, F7-1 trạm phân phối 220kV NĐ Thái Bình 2. Điểm cuối: ngăn lộ F08, F09 trạm 220kV Thái Bình; Cột néo cuối 25A đi Tiền Hải.

Phần mở rộng ngăn lộ tại trạm 220kV Thái Bình có quy mô xây dựng: lắp mới 04 ngăn thiết bị 220kV (02 ngăn đi NMNĐ Thái Bình, 01 ngăn đi Kim Động, 01 ngăn đi Đồng Hoà), thiết lập tuyến thông tin Nhiệt điện Thái Bình - Trạm 220kV Thái Bình - Trạm 220kV Kim Động, khai báo cơ sở dữ liệu và hợp nhất hệ thống tin với Trung tâm điều độ Hệ thống điện miền Bắc.

Dự án Đường dây 220kV nhiệt điện Thái Bình - Trạm 220kV Thái Bình và mở rộng ngăn lộ tại trạm 220kV Thái Bình là công trình năng lượng cấp I nhóm B, được EVNNPT làm chủ đầu tư, giao NPMB làm đại diện điều hành quản lý thực hiện dự án. Tổ chức tư vấn lập dự án đầu tư là Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1. Đơn vị thực hiện xây lắp là Liên danh Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 4 và Công ty cổ phần Sông Đà 11. Đơn vị cung cấp thiết bị nhất thứ là Toshiba Việt Nam.

 

  • 25/10/2015 10:18

Lĩnh vực hoạt động