Hội nghị Người lao động năm 2015 - Pecc1

Ngày 30/1/2015, trong không khí cả nước đang sôi nổi bước vào những ngày đầu xuân Ất Mùi năm 2015. Với khí thế thi đua lao động sản xuất lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2015, chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 long trọng tổ chức Hội nghị người lao động năm 2015.

Trong năm vừa qua, với sự đoàn kết nhất trí của toàn Công ty, cùng với những chuyển mình mạnh mẽ, Công ty đã đạt doanh thu là 541,326 tỷ đồng, vượt 8,3% kế hoạch; Lợi nhuận trước thuế đạt 59 tỷ đồng, vượt 11% so với năm 2013. Công tác sản xuất kinh doanh của Công ty tiếp tục phát triển, công tác đầu tư xây dựng thủy điện Sông Bung 5 do Công ty làm chủ đầu tư đáp ứng tiến độ (tính đến 31/12/2014 đã hoàn thành 98% khối lượng xây dựng).

Ông Phạm Nguyên Hùng báo cáo tổng kết kết quả kinh doanh của Công ty năm 2014

Hội nghị đã nhất trí các giải pháp chính thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty, quyết tâm đoàn kết phấn đấu vượt mọi khó khăn, thách thức để thực hiện nhiệm vụ và định hướng phát triển của Công ty trong những năm tới.

Ông Nguyễn Hữu Mùi báo cáo kết quả tổ chức hội nghị Người lao động tại các đơn vị

Cũng trong hội nghị, ông Lê Minh Hà, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã phát biểu chỉ đạo, đánh giá cao và trân trọng biểu dương, ghi nhận thành tích của các phong trào thi đua lao động sản xuất, tinh thần vượt qua  khó khăn phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2014 của các đơn vị và toàn thể CBCNV người lao động trong Công ty. Chủ tịch Hội đồng quản trị cũng chỉ ra những thuận lợi, khó khăn, thách thức của năm 2015 đối với Công ty, yêu cầu người lao động đoàn kết, nâng cao hiệu quả công việc, chia sẻ những khó khăn cùng Công ty vì một mục tiêu phát triển Công ty bền vững.

 

Chủ tịch HĐQT Lê Minh Hà phát biểu tại hội nghị

Hội nghị đã đi đến Thỏa ước lao động tập thể thể hiện sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi của Người sử dụng lao động cho hoạt động Công đoàn công ty và phát huy cao nhất quyền và lợi ích của người lao động theo Quy chế thực hiện dân chủ của Công ty, giải quyết hài hòa quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động.

Đồng chí Nguyễn Tài Sơn, Tổng Giám đốc Công ty đại diện người sử dụng lao động và đồng chí Phạm Nguyên Hùng, Chủ tịch Công đoàn Công ty, đại diện tập thể người lao động đã ký nội dung Thoả ước lao động tập thể.

 

    Ký kết Thỏa ước lao động tập thể năm 2015

Phần cuối hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Mùi đã phát động thi đua năm 2015 với các mục tiêu :

  • Phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2015 theo các mục tiêu nêu trong kế hoạch sản xuất kinh doanh và các giải pháp quản lý điều hành năm 2015 của Công ty.
  • Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, đảm bảo hoạt động có hiệu quả về mọi mặt, đẩy mạnh thực hiện văn hóa doanh nghiệp và nâng tầm thương hiệu của Công ty.

Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2015 Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 1 đã thành công tốt đẹp.

  • 03/02/2015 10:22

Lĩnh vực hoạt động