Thông báo tuyển dụng Kỹ sư kỹ thuật điện

  • 21/12/2021

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 có nhu cầu tuyển dụng lao động với các vị trí và số lượng như sau:

Chi tiết ...
Thông báo tuyển dụng

  • 15/09/2020

Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông; Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Kỹ sư nhiệt; Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp; Cử nhân khoa học đất.

Chi tiết ...Lĩnh vực hoạt động