CÁC DỰ ÁN THỦY ĐIỆN

Công ty đã thực hiện trên 160 dự án thủy điện với tổng công suất lắp máy trên 20.000MW. Trong đó gần 20 công trình nhà máy thủy điện có chiều cao đập cao trên 60m với gần 100km đường hầm thủy điện. Phạm vi công việc gồm: Khảo sát, Thí nghiệm, lập Dự án đầu tư, Thiết kế kỹ thuật, Thiết kế bản vẽ thi công, thiết kế chế tạo thiết bị cơ khí thủy công, Thẩm tra, lập Tổng dự toán, lập Hồ sơ mời thầu, giám sát tác giả, Tư vấn giám sát công trình...                                                              

A: BSQH   B: DAĐT     C: KS   D: NCTKT     E: NCKT     F: TKKT    G: TKBVTC     H: LẬP HSMT    K: TVGS     L: THẨM TRA

TÊN DỰ ÁN CS TỔ MÁY (MW) CHỦ ĐẦU TƯ PHẠM VI CÔNG VIỆC
A B C D E F G H K L
TĐ Sơn La 2400 EVN     X   X X X X X  
TĐ Hoà Bình 1920 Bộ Năng lượng   X X     X X   X  
TĐ LuangPrabang 1500 PVN   X X              
TĐ Tích năng Đông Phù Yên 1500 Tập đoàn Kinh tế Xuân Thành   X X              
TĐ Lai Châu 1200 EVN X X X   X X X X X  
TĐ Bác Ái 1200 EVN     X             X
TĐ Ialy 720 EVN     X     X X   X  
TĐ Huội Quảng 520 EVN   X X     X X X X  
TĐ Hòa Bình mở rộng 480 EVN X   X X X X X X    
TĐ Trị An 420 Bộ Năng Lượng   X X     X X   X  
TĐ Hạ Sê San 2 400 CTCP EVN Quốc tế   X X     X        
TĐ Ialy mở rộng 360 EVN   X X   X X   X X  
TĐ Sê San 4 360 EVN   X X     X        
TĐ Tuyên Quang 342 EVN     X   X X X   X  
TĐ Bản Vẽ 320 EVN     X     X X   X  
TĐ Xekaman 1 290 Công ty Cổ phần Điện Việt Lào     X   X         X
TĐ Nậm Sum 1 & 3 280 EVN   X X     X        
TĐ Sê San 3 260 EVN     X     X X   X  
TĐ Trung Sơn 260 CT TNHH MTV TĐ Trung Sơn     X              
TĐ Thượng Kon Tum 250 CTCPTĐ Vĩnh Sơn Sông Hinh     X   X X X X X X
TĐ Xekaman 3 250 CTCP điện Việt Lào     X     X X X   X
TĐ Mỹ Lý 250 CTCP thủy điện Mỹ Lý- Nậm Mô     X     X X      
TĐ Yabassi 240 XTA     X X           X
TĐ Sông Ba Hạ 220 CTCPTĐ Sông Ba Hạ   X X     X        
TĐ Bản Chát 220 EVN   X X   X X X   X  
TĐ Nậm Sum 3 196 CTCP BCT Việt Nam     x Thí nghiệm vật liệu
TĐ Sông Tranh 2 190 EVN     X     X X X    
TĐ Hủa Na 180 CTCPTĐ Hủa Na   X X     X X      
TĐ Đồng Nai 6 180 Tập đoàn Đức Long Gia Lai   X X              
TĐ A Lưới 170 CTCPTĐ Miền Trung     X     X X X X  
TĐ Đập An khê 160 EVN     X   X X X X    
TĐ Sông Bung 4 156 EVN     X     X        
TĐ Pắc Ma 140 CTCPTĐ Pắc Ma   X X     X X     X
TĐ Nam Emoun - Lào 129 CTCP Sông Đà 5             X X   X
TĐ Thác Bà 120 CTCP TĐ Thác Bà Lập đề án nâng cấp TB NM giai đoạn 2020 - 2024 X
TĐ Nậm Mô 2 120 CTCP Quản lý Đầu tư Mêkong         x x x      
TĐ Nậm Mô 105 EVN     X     X X X   X
TĐ Hồi Xuân 102 CTTĐ Hồi Xuân             X     X
TĐ PleiKrông 100 EVN   X X     X     X  
TĐ Khe Bố 100 CTCP phát triển điện VN   X X     X X X    
TĐ Thái Niên - Bảo Hà 100 CT TNHH Bình Minh Sa Pa X   X              
TĐ Sông Bung 2 100 Tổng công ty Phát điện 2                 X x
TĐ Cửa Đạt 97 VNACONEX P&C                 X  
TĐ Bắc Hà 90 LICOGI     X     X X      
TĐ Yên Sơn 90 CTCPTĐ XD và DL Bình Minh X X X   x X X      
TĐ Đa Nhim mở rộng 80 CT CP Thủy điện Đa Nhim -
Hàm Thuận - Đa Mi
    x       X     X
TĐ Vĩnh Sơn 2 80 CTCP TĐ Vĩnh Sơn - Sông Hinh x                  
TĐ Đam'Bri 75 CTCPTĐ Miền Nam     X     X X X    
TĐ Thác Mơ mở rộng 75 EVN             X      
TĐ Ngòi Phát 72 Toyota Tshsho Corporation Đánh giá hiệu quả dự án
TĐ Xekaman 4 70 Cty CP điện Việt Lào     X   X X        
TĐ Sông Hinh 70 EVN     X     X X   X  
TĐ Đồng Nai 2 70 CTCPTĐ Miền Nam     X     X X X    
TĐ Vĩnh Sơn 66 EVN     X     X X      
TĐ Quảng Trị 64 Tổng công ty Phát điện 2 X   X   X X X      
TĐ Sê San 4A 62 CTCPTĐ Sê San 4A     X     X X      
TĐ Sông Lô 6 48 Công ty TNHH Xuân Thiện   X X     X X      
TĐ Sông Bung 5 57 PECC1     X     X X   X  
TĐ Văn Chấn 57 CTCPTĐ Văn Chấn   X X     X        
TĐ Nậm Củm 4 54 CTCPTĐ Nậm Củm     X     X        
TĐ Sông Nam - Sông Bắc 49.2 CTCP TĐ Geruco Sông Côn     Tối ưu hóa thiết kế cơ sở    
TĐ Nho Quế 2 48 CTCP  ĐT&PT điện Nho Quế     X     X X X   X
TĐ Sông Tranh 4 48 Hà Đô Group     X     X X      
TĐ Bảo Lâm 3 46 CTCP Xây lắp điện I           X       X
TĐ Chiêm Hóa 45 ICT     X           X X
TĐ Nhạn Hạc 45 CTCPTĐ Quế Phong   X X     X X X    
TĐ Nậm Ban 3 44 Công ty TNHH TĐ Nậm Ban     X     X X      
TĐ Long Tạo 42 CTCP TĐ Long Tạo Điện Biên     X     X X X    
TĐ Nậm Củn 40 Tổng công ty Sông Đà     X     X X X X  
TĐ Chi Khê 40 CTCPNL AGRITA - Nghệ Tĩnh     X     X X X    
TĐ Cẩm Thuỷ 2 38 LICOGI   X X     X        
TĐ Đa Dâng 2 34 CTCPTĐ Miền Nam     X     X X      
TĐ Nậm Toóng 34 Vinacorp     X     X   X    
TĐ Nho Quế 1 32 NEDI 1   X X     X X X    
TĐ Bảo Lâm 1 30 CTCP Xây lắp điện I           X X X    
TĐ Thành Sơn 30 Công ty TNHH Hà Thành   X X   x X X X    
TĐ Mông Ân 30 CTCP Xây lắp điện I         X X X      
TĐ Tr'Hy 30 CTCPTC&PTNL     X     X X      
TĐ Bảo Lạc A 30 CTCP TV Sông Đà     x              
TĐ Khao Mang Thượng 24 Xuân Thiện – Yên Bái           X X      
TĐ Cẩm Thuỷ 1 22.8 Intracom   X X     X        
TĐ Sông Mã 2 21 CTCP ĐT&XD Đông Á X   X     X X     X
TĐ Bắc Nà 20 CTCPTĐ Bắc Nà   X X     X        
TĐ Đaksrông 18 CTCPTĐ Đaksrông   X X     X X X    
TĐ Bản Cốc 18 CTCPTĐ Quế Phong   X X   X X X X X  
TĐ Nậm Mô 18 CTCPTĐ Nậm Mô     X     X X   X  
TĐ Tiên Thành 16.5 Công ty TNHH Sông Đà 7.09             X     X
TĐ H'Mun 16.2 CTTNHHĐT&PTGL   X X              
TĐ Dốc Cáy 15 CTCPĐT&PTĐ Bắc Miền Trung   X X     X        
TĐ Nam Hueung 15 Công ty Xây dựng Chitchareune         X X        
TĐ Xuân Minh 15 TCT Xây dựng Thủy lợi 4   X X     X X      
TĐ Nậm Nghiệp 2C 14,5 Tập đoàn Nong Hai    X X     X       X
TĐ Hố Hô 14 NEDI2           X X      
TĐ Đasiat 13.5 CTCPTĐ Miền Nam     X     X X X X  
TĐ Đập Ka Năk 13 EVN     X     X X      
TĐ La Tó 12.6 CTCP Thành An X   X   X X X      
TĐ Chu Va 2 12 CTCP TĐXD Thăng Long             X X    
TĐ Ngòi Phát mở rộng 12 NEDI 2 X   X   X   X X    
TĐ Nậm Chai 3 10 Công ty Hùng Thủy     X     X X      
TĐ Mường Tùng 10 CTCP Điện Mường Tùng     X   X   X      
TĐ ĐăkPihao 2 9 CTCP Điện Gia Lai             X   X X
TĐ Nam Phak 9 Tập đoàn Nong Hai     X   X          
TĐ ĐakPring 8 Tổng CTXD Điện   X X   X X X      
TĐ Trà Linh 3 7.2 CTCP Xây Dựng 699   X X              
TĐ Nậm Củn 2 6,8 CTCP Xây Dựng 299 X X X     X X X    
TĐ Ia Puch 3 6.6 Công ty Điện Gia Lai   X X   X X X      
TĐ Sông Hồng   CTTNHH Bình Minh SaPa x                  
TĐ Bảo Nhai bậc 1   CTCP XD và Thương mại 299    KS xử lý hang Karst nền đập và Thiết kế xử lý chống thấm
TĐ Chà Val 5.6 Tổng CTXD Điện   X X              
DỰ ÁN THỦY LỢI
Thủy Lợi Ngàn Tươi   MARD     X     X X X    
Hồ chứa nước Cánh Tạng   BQL Đầu tư và XD Thủy lợi 1     X     X X      
Hồ chứa nước Đồng Mít   TCT TVXD TL Việt Nam - CTCP     X     X X      
Hồ chứa nước Sông Chò 1   BQL Đầu tư và XD Thủy lợi 7     X     X X     X
Hồ chứa nước Nước Trong   BQL Đầu tư và XD Thủy lợi 6                       X
Hồ chứa nước Bản Lải   BQL Đầu tư và XD Thủy lợi 2     X     X X      
Hồ chứa cắt lũ kết hơp phát điện Đăkbla   Công ty TNHH Konia                   X
Hồ chứa nước Ea H'leo 1   BQL Đầu tư và XD Thủy lợi 8                   X
Hồ chứa nước Ngòi Giành   Sở NN&PTNT     X     X X     X
Hồ chứa nước Sông Lũy   BQL Đầu tư và XD Thủy lợi 7                   X
Hệ thống TL Nà Sản -H.Mai Sơn - Sơn La   BQL Đầu tư và XD Thủy lợi 1           X X     X
Bậc thang TĐ Sông Hồng đoạn qua tỉnh Lào Cai     x   x              
Quy hoạch thuỷ điện sông Lô Gâm, sông Ba, sông Đà, sông Chu, sông Mã, sông Sê San, sông Cả, sông Hương, sông Vu Gia - Thu Bồn, sông Đồng Nai…
Quy hoạch thuỷ điện Nhỏ toàn quốc
Quy hoạch thuỷ điện Quốc gia (Hợp tác với SWECO-STATKRAFT-NORLAN) NĂM 1998
Quy hoạch thuỷ điện Tích Năng và tối ưu hoá phát điện phủ đỉnh (Hợp tác với Điện lực TOKYO)
Bổ sung quy hoạch thủy điện tích năng Đà Nẵng

 

  • 21/11/2019 11:25

Lĩnh vực hoạt động