CÁC DỰ ÁN TRẠM BIẾN ÁP

A: QUY HOẠCH       B: NCKT     C: TKKT      D: LẬP HSMT         E: BVTC

TÊN DỰ ÁN CÔNG SUẤT (MW) CHỦ ĐẦU TƯ PHẠM VI CÔNG VIỆC
A B C D E
TBA 500kV Da Nang 2x450 NPT/EVN   x x x x
TBA 500kV Doc Soi 2x450 NPT/EVN   x x x x
TBA 500kV Pleiku 1x450 NPT/EVN   x x x x
TBA 500kV Phu Lam 2x450 NPT/EVN   x x x x
TBA 500kV Ha Tinh 1x450 NPT/EVN   x x x x
TBA 500kV Thuong Tin 2x450 NPT/EVN   x x x x
TBA 500kV Nho Quan 2x450 NPT/EVN   x x x x
TBA 500kV Da Nang 2x450 NPT/EVN   x x x x
TBA 500kV Hoa Binh 2x450 NPT/EVN   x x x x
TBA 500kV Pho Noi 2x600 NPT/EVN   x x x x
TBA 500kV Son La 2x450 NPT/EVN   x x x x
TBA 500kV Quang Ninh 3x150 NPT/EVN   x x x x
TBA 500kV Dong Anh 2x900 NPT/EVN   x x x x
TBA 500kV Viet Tri 2x450 NPT/EVN   x x x x
TBA 500kV Hiep Hoa 2x900 NPT/EVN   x x x x
TBA 500kV Pho Noi 2x600 NPT/EVN   x x x x
TBA 500kV Vung Ang 1x450 PVN/EVN   x x   x
TBA 500kV Lao Cai 2x900 AD1 /EVN x x      
TBA 500kV Bac Ninh 1x900 AD1 /EVN   x      
Upgrade of 500kV Son La TBA 2x900 NPT/EVN   x x x x
Upgrade of 500kV Vung Ang TBA 1x900 NPT/EVN   x x x x
500kV Long Phu TPP Switchyard   PVN/EVN         x
500kV Mong Duong TPP Switchyard   EVN         x
TBA 220kV Vinh Yen 1x125 NPT/EVN   x x x x
TBA 220kV Vat Cach 1x125 NPT/EVN   x x x x
TBA 220kV Trang Bach 1x125 NPT/EVN   x x x x
TBA 220kV Hoanh Bo 2x125 NPT/EVN   x x x x
TBA 220kV Thai Nguyen 1x125 NPT/EVN   x x x x
TBA 220kV Thai Binh 1x125 NPT/EVN   x x x x
TBA 220kV Pho Noi 1x125 NPT/EVN   x x x x
TBA 220kV Lao Cai 1x125 NPT/EVN   x x x x
TBA 220kV Hai Duong 1x125 NPT/EVN   x x x x
TBA 220kV Ha Giang 1x125 NPT/EVN   x x x x
TBA 220kV Bac Ninh 1x125 NPT/EVN   x x x x
TBA 220kV Phu Ly 1x125 NPT/EVN   x x x x
TBA 220kV Nghi Son 1x125 NPT/EVN   x x x x
TBA 220kV Bim Son 2x250 NPT/EVN   x x x x
TBA 220kV Cao Bang 2x125 NPT/EVN   x x x x
TBA 220kV Bac Kan 1x125 NPT/EVN   x x x x
TBA 220kV Bao Thang 2x250 NPT/EVN   x x x x
TBA 220kV Bao Lam 2x125 NPT/EVN   x x x x
TBA 220kV Son Tay 2x250 NPT/EVN   x x x x
TBA 220kV Nong Cong 1x250 NPT/EVN   x x x x
TBA 220kV Đak Nang 2x125 NPT/EVN   x x x x
TBA 220kV Truc Ninh 2x250 NPT/EVN   x x x x
TBA 220kV Thanh Cong - GIS 2x250 NPT/EVN   x x x x
TBA 220kV Tay Ho - GIS 1x250 EVNHANOI/EVN   x x x x
TBA 220kV Công Nghệ Cao - GIS 2x250+2x40 EVNHCM/EVN   x x x x
TBA 220kV Muong Te 2x250 NPT/EVN   x x x x
TBA 220kV Muong La 2x125 NPT/EVN   x x x x
TBA 220kV Yen Hung 2x125 NPT/EVN   x x x x
TBA 220kV Nghia Lo 2x250 NPT/EVN   x x    
TBA 220kV Bat Xat 2x250 NPT/EVN x x x    
TBA 220kV Phong Tho 2x250 NPT/EVN x x x    
TBA 220kV Khe Than 2x63 NPT/EVN   x x    
TBA 220kV Van Đien 2x250 NPT/EVN   x x    
TBA 220kV Hai Hau 2x250 NPT/EVN   x      
TBA 220kV Tam Duong 2x250 NPT/EVN   x      
TBA 220kV Me Linh 2x250 NPT/EVN   x      
TBA 220kV Pac Ma 2x250 NPT/EVN x x      
TBA 220kV Ung Hoa 2x250 NPT/EVN   x      
TBA 220kV Hau Loc 1x250 NPT/EVN   x      
TBA 220kV Luc Yen 1x125 NPT/EVN   x      
TBA 220kV An Khe 2x125 NPT/EVN   x      
TBA 220kV Thanh Xuan - GIS 2x250 EVNHANOI/EVN   x      
TBA 220kV Đai Mo - GIS 2x250 EVNHANOI/EVN   x      
TBA 220kV Hoa Lac 2x250 EVNHANOI/EVN   x      
TBA 220kV Thu Thiem - GIS 2x250 EVNHCM/EVN   x      
TBA 220kV NMĐMT Phu My   Tổng thầu EPC PCC1     x   x
TBA 220kV NMĐG BIM    Tổng thầu EPC PCC1     x   x
TBA 220kV NMĐG Cà Mau 1A, 1B, 1C, 1D   Viettracimex     x   x
TBA 220kV NMĐG Yang Trung, Cho Long   Tập đoàn T&T     x   x
TBA 110kV NMĐG Hòa Thắng   Viettracimex     x   x
TBA 110kV NMĐG V1.3   Cơ điện lạnh REE     x   x

  • 21/11/2019 11:29

Lĩnh vực hoạt động