CÁC DỰ ÁN NHIỆT ĐIỆN

A: QUY HOẠCH   B: ĐỀ XUẤT ĐẦU TƯ     C: NCTKT     D: NCKT     E: TKKT      F: LẬP HSMT      G: TƯ VẤN GIÁM SÁT     H: THẨM TRA

TÊN DỰ ÁN TỔNG
CÔNG SUẤT  (MW)
CHỦ ĐẦU TƯ PHẠM VI CÔNG VIỆC
A B C D E F G H
Điện khí LNG Bạc Liêu 3200 Delta Offshore Energy PTE.LTD               x
NMĐ Sông Hậu 3 2000 CTCP ĐTPTNL Việt Lào   x            
NMNĐ Sơn Mỹ 1 2000 Electricité De France       x       x
NMĐ Nhơn Trạch 3&4 1500 PV Power               x
NMĐ TBKHH Miền Trung I & II 1500 PVN               x
NMNĐ BOT Vân Phong 1 1320 Van Phong Power Co., Ltd               x
NMNĐ Quảng Ninh 1,2 1200 CTCPNĐ Quảng Ninh     x x x x x  
NMNĐ Vũng Áng 1 1200 LILAMA     x x x x   x
NMNĐ Thái Bình 2 1200 PV Power       x x      
NMNĐ Vũng Áng 2 1200 VAPCO     x x x      
NMNĐ Quỳnh Lập 1 1200 Vinacomin     x x        
NMNĐ Sông Hậu 1 1200 PVN - Ban QLDA Điện lực dầu khí Sông Hậu 1               x
NMNĐ Quảng Trạch 1 1200 EVN - Ban QLDA NMNĐ 2                x
Điện than Quảng Trị 2 1200 DISECO x x   x        
NMNĐ Quỳnh Lập 2 1200 POSCO ENERGY Co., Ltd   x x x        
NMNĐ Quảng Trạch 2 1200 EVN - Ban QLDA NMNĐ 2     x          
NMNĐ Nghi Sơn 2 1200 Marubeni-Kepco       x x   x  
NMĐ TBKHH Dung Quất 2 1200 Tập đoàn SEMBCORP               x
NMNĐ Nam Định 1 1200 Taekwang Power Holdings Co.,LTD và ACWA POWER               x
LNG Quảng Ninh 1200 COLAVI x x x x        
NMĐ  đốt than Nghi Sơn 2 1200 WSP Consultancy Pte. Ltd             x  
NMNĐ  Ô Môn IV 1050 BQL dự án Điện 3               x
NMNĐ Mông Dương 1 1000 Ban QLDA NMNĐ 1     x x x x    
Trung tâm điện lực Duyên Hải 4X200 CT Nhiệt điện Duyên Hải       x        
Điện Khí Quảng Trị 750 EGATI   x x x        
NMĐ TBKHH Dung Quất 3 750 EVN     x x        
NMĐ TBKHH Dung Quất 1 750 EVN               x
NMNĐ Ô Môn II 750 EVNGENCO2     x          
NMNĐ Cẩm Phả (CP1+CP2) 660 CTTVĐT Điện -Than x   x x x x x  
NMNĐ An Khánh Bắc Giang 650 CTCPNĐ An Khánh Bắc Giang x     x        
NMNĐ Uông Bí mở rộng 1,2 600 BQLDA NMNĐ 1     x x x x x  
NMNĐ Thái Bình 1 600 CTCPNĐ Ninh Bình        x x x x  
NMĐ đốt than Vân Phong  600 Tập đoàn Sumitomo               x
NMNĐ Thăng Long 600 Tập đoàn Geleximco               x
NMNĐ Hải Dương 600 Jaks Hải Dương             x x
NMNĐ Phả Lại 1 440 CTCPNĐ Phả Lại 1       x   x    
NMNĐ Công Thanh 300 CTCP Xi măng Công Thanh x     x       x
NMNĐ Đồng phát Hải Hà 1 300 TEXHONG x     x x      
NMNĐ Sơn Động 220 Tổng CT Than Việt Nam     x x x x x  
NMNĐ An Khánh 1 120 CTCPNĐ An Khánh       x   x x  
NMNĐ Cao Ngạn -Thái Nguyên 110 CTTVĐT Điện -Than     x x x x x  
NMNĐ Na Dương 110 Vinacomin     x x x x x  
NMNĐ Na Dương 2 100 Vinacomin       x   x    
NMĐ Sinh khối An Khê 95 CTCP Đường Quảng Ngãi     x   x      
NMNĐ Nông Sơn 30 Vinacomin     x x x x x  
NM điện đốt đa nhiên liệu - ĐN 15 CTCP Tập đoàn Tín Thành x Lập BC đấu nối nhà máy vào lưới điện QG
NMNĐ Lý Sơn 6 Vinacomin       x x      
Chuyển đổi nhiên liệu các tổ máy hơi nước từ dầu HFO sang đa nhiên liệu tại NMNĐ Cần Thơ   CTCP Tập đoàn Tín Thành     x          
Chuyển đổi nhiên liệu các tổ máy hơi nước từ dầu HFO sang đa nhiên liệu tại NMNĐ Thủ Đức   CTCP Tập đoàn Tín Thành     x          
Nhà máy điện TBK CTHH Ô Môn V    EVNGENCO2   x            

  • 10/06/2019 11:46

Lĩnh vực hoạt động