Đầu tư và quản lý dự án

Pecc1 sở hữu đội ngũ chuyên gia và kỹ sư có trình độ chuyên môn cao, tâm huyết, giàu kinh nghiệm, được đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực Đầu tư - Tư vấn - Quản lý dự án như:

  •    Đầu tư xây dựng nhà máy điện.
  •   Sản xuất kinh doanh điện năng.
  •    Đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản.
  •    Quản lý đầu tư xây dựng các công trình: 

a.    Quản lý kế hoạch tổng thể;

b.    Quản lý tiến độ, quản lý chất lượng;

c.    Quản lý chi phí;

d.    Quản lý an toàn lao động và môi trường xây dựng;

e.    Quản lý rủi ro;

g.    Quản lý tích hợp (đấu nối toàn diện) nhằm tối ưu hóa các giải pháp kỹ thuật;

h.    Quản lý vận hành dự án đưa vào sử dụng;

i.    Các nội dung quản lý khác.

  • 07/01/2016 09:58

Lĩnh vực hoạt động