Cấp PAC tổ máy số 4 Nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh

Trong hai ngày 22 và 23/04/2014, Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở và Hội đồng nghiệm thu cấp Hội đồng Quản trị đã tổ chức họp và thống nhất cấp PAC có điều kiện cho tổ máy máy số 4 NMNĐ Quảng Ninh 2 vào ngày 16/04/2014 (tổ máy số 3 đã được cấp PAC vào ngày 01/01/2014). Đây là tổ máy cuối cùng của Nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh (NMNĐQN) công suất (4x300 MW) do Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh làm Chủ đầu tư; Tập đoàn điện Khí Thượng Hải (SEC) làm tổng thầu; Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 (PECC1) làm Tư vấn chính và công ty Fichner Việt nam làm tư vấn phụ.

Toàn cảnh NMNĐ Quảng Ninh

Dự án NMNĐ Quảng Ninh 2 được thực hiện theo Hợp đồng EPC số 9112005/QNTPJSC-SEC ngày 16/11/2006 bao gồm 02 tổ máy 300MW, hợp đồng có hiệu lực ngày 11/06/2007
Do tình hình thu xếp vốn cho dự án NMNĐ Quảng Ninh 2 gặp nhiều khó khăn nên trong giai đoạn đầu Nhà thầu tập chung rất ít nhân công và ngừng thi công từ tháng 9/2009. 
Ngày 03/03/2011, SEC đã đệ trình lên Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh xem xét phương án đàm phán mới, theo đó mốc cấp PAC lần lượt cho tổ máy số 3 và 4 vào tháng 8/2012 và tháng 12/2012, kèm theo đề xuất tăng thêm cho Dự án Quảng Ninh 2 là 34,509 triệu USD. Sau khi xem xét và đàm phán đến tháng 07/2011, CĐT và Nhà thầu SEC đã ký phụ lục thay đổi hợp đồng với giá trị tăng thêm cho Dự án Quảng Ninh 2 là 18,8 triệu USD và đưa ra tiến độ điều chỉnh hợp đồng EPC mới. Theo biểu đồ tiến độ cấp 2 mới sửa đổi, mốc tiến độ cấp PAC của dự án được điều chỉnh như sau:
-               PAC tổ máy 3             : 31.12.2012
-               PAC tổ máy 4             : 31.05.2013
Sau thời gian dài thi công, cùng với sự nỗ lực của Chủ đầu tư (CĐT), tính chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm cao của các chuyên gia tư vấn kỹ thuật chính (PECC1); Tư vấn phụ (Fichtner Việt Nam) và nhà thầu SEC, toàn bộ NMNĐ Quảng Ninh đã hoàn thành công tác nghiệm thu, bàn giao cho CĐT đưa vào khai thác điện thương mại. Tổ máy 1 & 2 đang trong quá trình xem xét cấp chứng chỉ cuối cùng (FAC); tổ máy 3&4 đã được cấp chứng chỉ chấp nhận tạm thời (PAC) và bắt đầu giai đoạn bảo hành.
Trong trường hợp phát điện ổn định, mỗi năm NMNĐ Quảng Ninh sẽ sản xuất ra khoảng 7,2 tỷ kWh; phát lên lưới điện Quốc gia trên 6 tỷ kWh. Đây sẽ là nguồn điện lớn, giúp cải thiện đáng kể tình hình cung cấp điện trên cả nước do các nhà máy thủy điện càng ngày càng hạn chế trong khả năng phát điện.

 

Một số hình ảnh buổi họp cấp PAC tổ máy số 4

Các kỹ sư giám sát của Tư vấn kỹ thuật chính PECC1

Các kỹ sư giám sát của Tư vấn kỹ thuật chính PECC1 và Tư vấn phụ Fichtner Việt Nam

 

  • 29/04/2014 10:28

Lĩnh vực hoạt động