Thủy điện Sơn La nhận Giải Vàng Năng lượng châu Á 2013

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, Nhà máy Thủy điện Sơn La (do Pecc1 làm Tư vấn thiết kế chính) vừa vinh dự nhận Giải Vàng của Giải thưởng Năng lượng châu Á 2013 (Asian Power Awards 2013) do Tạp chí Năng lượng châu Á tổ chức.

Ngoài Giải Vàng được trao trong hạng mục “Nhà máy điện được triển khai nhanh của năm”, Nhà máy Thủy điện Sơn La còn được nhận 2 giải thưởng khác trong hạng mục “Dự án Thủy điện của năm” và hạng mục “Công ty Điện của năm”.

Chỉ có 2 dự án là Nhà máy thủy điện Sơn La (Việt Nam) và Nhiệt điện đốt than Hubei Xisaishan đạt được cùng lúc 3 giải thưởng trong tổng số 22 giải thưởng của Asian Power Awards 2013.

Năm nay có 34 công ty châu Á tham dự giải. Trong các hạng mục mà Nhà máy Thủy điện Sơn La tham dự tranh giải có 10 công ty tham dự.

Các tiêu chí được Ban Tổ chức lấy làm cơ sở đánh giá và trao giải bao gồm: Sự đổi mới-những việc đã làm liên quan đến chiến lược, dịch vụ hoặc sản phẩm khác biệt với những đơn vị khác; tính hiệu quả-các lợi ích mang lại cho thị trường; tính năng động-là chiến lược, dịch vụ hoặc sản phẩm này linh hoạt với các thay đổi và cơ hội tiến bộ,…

Tại Giải thưởng Năng lượng châu Á 2013, Việt Nam còn nhận được giải thưởng cho hạng mục “Dự án than của năm” dành cho Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 2. Nhà máy Nhiệt điện này cũng nhận được giải Đồng cho hạng mục “Nhà máy điện được triển khai nhanh của năm”.

Được bắt đầu tổ chức từ năm 2005, Giải thưởng Năng lượng châu Á nhằm tôn vinh những công ty điện hàng đầu với những dự án điện xuất sắc nhất, có  ý nghĩa quan trọng trong ngành công nghiệp năng lượng. Những đơn vị giành được giải thưởng được lựa chọn trên sự sáng tạo, hiệu quả và tính năng động trong các dự án mà họ thực hiện được.

  • 23/10/2013 10:28
  • http://baodientu.chinhphu.vn

Lĩnh vực hoạt động