Tư vấn lập dự án đầu tư Nhiệt điện Nghi Sơn 2: Marubeni - Kepco chọn PECC1 và PECC3

Liên danh chủ đầu tư của dự án Nhiệt điện Nghi Sơn 2 là Tập đoàn Marubeni (Nhật Bản) và Tập đoàn Điện lực Hàn Quốc (KEPCO) đã chính thức chọn Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 1 (PECC1) và Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 3 (PECC3) làm đơn vị tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi (dự án đầu tư) cho nhà máy.

Được biết, liên danh chủ đầu tư Marubeni - KEPCO cùng hợp tác đầu tư Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 2 bằng nguồn vốn cho vay từ Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản và Ngân hàng Xuất nhập khẩu của Hàn Quốc theo hình thức BOT.

Dự án nằm trong quy hoạch tổng thể Trung tâm Điện lực Nghi Sơn nằm thuộc danh mục các dự án trong Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 - 2020 có xét đến năm 2030, được Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt, bao gồm 2 Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1 (2x300MW), Nghi Sơn 2 (2x600MW). Trong đó, Nhiệt điện Nghi Sơn 1 do EVN làm chủ đầu tư và sắp  hòa đồng bộ tổ máy 1.

Dự án Nhiệt điện Nghi Sơn 2:

- Công suất thiết kế 1.200 MW (2x600MW); Tổng giá trị của hợp đồng xây dựng: 2,3 tỷ USD.
- Xây dựng tại khu Công nghiệp Nghi Sơn thuộc xã Hải Thượng và Hải Hà, huyện Nghi Sơn - tỉnh Thanh Hóa
- Dự kiến hoàn thành và đưa vào hoạt động: Năm 2018
- Tổ hợp Nhà thầu Marubeni - KEPCO sẽ vận hành Nhà máy trong vòng 25 năm trước khi bàn giao cho Việt Nam.

  • 27/05/2013 03:50

Lĩnh vực hoạt động