Mở rộng quy mô công suất Nhà máy Thủy điện IaLy

Công ty Thủy điện IaLy đã phối hợp với Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng điện I xây dựng xong phương án mở rộng Nhà máy Thủy điện IaLy thêm 2 tổ máy với công suất 180 MW/tổ máy, nâng tổng số tổ máy lên con số 6 và tổng công suất lên 1.080 MW.

Ông Tạ Văn Luận, Giám đốc Công ty Thủy điện IaLy cho biết: Từ khi đưa vào vận hành đến nay, Nhà máy Thủy điện Ialy luôn ở trạng thái vận hành tốt và đã đóng góp phần đáng kể trong việc đảm bảo cung cấp điện cho hệ thống điện quốc gia.

Việc mở rộng công suất của Nhà máy Thủy điện IaLy được tính toán theo một số nguyên tắc: Tập trung được lượng nước mùa khô sử dụng cho phát điện trong những giờ cao điểm; các tổ máy của phần công suất mở rộng có cột nước phát điện tương tự như các tổ máy hiện có mà không làm giảm hiệu suất sử dụng nước cho phát điện.

Nhà máy Thủy điện Ialy sẽ được nâng lên thành 6 tổ máy với công suất 1.080 MW

Phương án mở rộng quy mô công suất lắp máy của Nhà máy Thủy điện Ialy để tăng khả năng tập trung phát điện với công suất cao trong những giờ cao điểm của biểu đồ phụ tải ngày mùa khô, đồng thời tận dụng được một phần lượng nước xả qua tràn để phát điện, tăng sản lượng điện hàng năm của nhà máy. Việc mở rộng qui mô công suất sẽ tạo điều kiện khai thác tốt hơn năng lực của công trình.

Theo tính toán hiệu quả phần công suất tăng thêm sẽ bao gồm: Tăng thêm lượng điện có thể phát trong các giờ cao điểm mùa khô lên 355,581 triệu kWh/năm; tăng năng lượng của công trình do tận dụng được  phần nước xả qua tràn  trung bình  là 231,219 triệu kWh/năm. Doanh thu từ bán điện sẽ tăng thêm 765,063 tỷ đồng/năm.

Vốn đầu tư dự kiến cho dự án này vào khoảng 3.326 tỷ đồng với 2 phương án. Phương án 1 là vay thương mại trong nước với cơ cấu vốn tự có của chủ đầu tư là 30% cộng với vốn vay thương mại 70%, lãi suất vay 10%/năm và thời gian trả nợ gốc là 10 năm. Phương án 2 là vay ODA với vốn tự có đối ứng của chủ đầu tư là 15%, vốn vay ODA là 85%, lãi suất vay 5%/năm trả nợ gốc trong 20 năm.

Các nghiên cứu cũng cho thấy, phần công trình mở rộng nếu hoàn thành sẽ không ảnh hưởng đến điều kiện làm việc bình thường của các tổ máy hiện có cũng như Nhà máy Thủy điện Sê San 3 (nằm cách Nhà máy Thủy điện IaLy khoảng 30 km về phía hạ lưu) và các nhà máy khác phía hạ lưu như Sê San 4, Sê San 4A… mà ngược lại là điều kiện thuận lợi hơn cho việc mở rộng qui mô công suất của Thủy điện Sê San 3 với cùng mục đích là tăng công suất phủ đỉnh của nhà máy này.

Một thuận lợi rất lớn là khi dự án mở rộng qui mô công suất của Nhà máy Thủy điện IaLy được thực hiện sẽ không phải giải phóng mặt bằng ngoài khu vực công trình hiện có, không ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên, môi trường kinh tế - xã hội ở địa phương, tức là không phải di dân, tái định cư…

Nhà máy Thủy điện Ialy thuộc Công ty Thủy điện Ialy là doanh nghiệp trực thuộc EVN.

Nhà máy được khởi công xây dựng vào năm 1993, hoàn thành vào năm 2003

Nhà máy chính đặt tại xã Ialy, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai.

Công suất thiết kế 720 MW.

Năm 2007, Công ty Thủy điện Ialy được thành lập và quản lý vận hành 3 nhà máy thủy điện là: Nhà máy Thủy điện Yaly, Sê San 3 và Pleikrông.

  • 22/02/2013 01:28
  • EVN

Lĩnh vực hoạt động