Pecc1 họp với đoàn chuyên gia HPI (Nga) về công trình TĐ Lai Châu

Chiều ngày 05/11/2014, tại trụ sở Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 đã diễn ra cuộc họp về Công trình Thủy Điện Lai Châu và các chương trình hợp tác lâu dài trong tương lai với đoàn chuyên gia HPI (Nga) do Ông TGĐ Nguyễn Tài Sơn chủ trì. Hai bên đã thảo luận các vấn đề kỹ thuật của Thủy điện Lai Châu cũng như thống nhất nhiều phương án hợp tác, nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công việc cũng như sự phát triển của cả hai bên trong tương lai.

Dưới đây là một số hình ảnh của cuộc họp

  • 05/12/2014 10:28

Lĩnh vực hoạt động