Lễ ký kết bản thỏa thuận hợp tác giữa Pecc1 và Tập đoàn Lightbridge

Chiều ngày 17/10/2014 tại trụ sở Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 đã diễn ra “Lễ ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa Công ty cổ phần Tư vấn Xây Dựng Điện 1 và Lightbridge Corporation” về Trung tâm khoa học và Công nghệ hạt nhân (giai đoạn 2).

Ông Jonathan Baggett – Phó TGĐ giới thiệu về Tập đoàn LightBridge

Dự lễ ký thỏa thuận, Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 có: Ông Lê Minh Hà – Chủ tịch HĐQT, Ông Nguyễn Tài Sơn – TGĐ công ty, Ông Lê Minh Tuấn – Phó TGĐ công ty cùng với các trưởng phòng và các bên liên quan. Bên phía Tập đoàn LightBridge (Mỹ) có: Ông Jonathan Baggett – Phó TGĐ, Ông Nguyễn Đình Sơn – Giám đốc điều hành tại Việt Nam tham dự.

Hai bên đang cùng nhau thảo luận về vấn đề hợp tác

Theo thỏa thuận hợp tác, Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 và Tập đoàn LightBridge (Mỹ) sẽ cùng nhau liên kết, phối hợp nhằm tiếp thị các năng lực kết hợp giữa hai bên đến các khách hàng trong lĩnh vực công nghệ hạt nhân.

Lễ ký kết hợp thỏa thuận hợp tác

  • 20/10/2014 10:28

Lĩnh vực hoạt động