Hợp tác ứng dụng công nghệ mới trong khảo sát đánh giá xử lý tai biến địa chất

Ngày 15/4/2015 tại trụ sở Công ty đã diễn ra buổi làm việc giữa Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 và Công ty Kawasaki Geological Engineering Co.,Ltd của Nhật Bản bàn về hợp tác phát triển, ứng dụng công nghệ mới trong lĩnh vực địa kỹ thuật.

Phía Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 có Ông Nguyễn Tài Sơn, Tổng Giám đốc, Ông Hồ Minh Long, Trưởng phòng Địa chất và các kỹ sư chuyên ngành cùng tham gia.

Về phía Công ty Kawasaki Geological Engineering Co.,Ltd có Ông Tadashi Naito, Chủ tịch HĐQT Công ty, ông Takami Kanno, Trưởng đại diện tại Việt Nam cùng các thành viên trong đoàn.

Công ty Kawasaki Geological Engineering Co.,Ltd được đánh giá hàng đầu ở Nhật Bản về lĩnh vực Địa kỹ thuật, có hàng chục năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực khảo sát, quan trắc và tư vấn về lĩnh vực Địa kỹ thuật.

Công ty Kawasaki Geological Engineering Co.,Ltd và Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 nhất trí chủ trương sẽ hỗ trợ, trao đổi kinh nghiệm để đưa vào áp dụng các công nghệ mới, hiện đại vào thực hiện công tác khảo sát, quan trắc địa chất phục vụ công trình điện tại Việt Nam.

Hai bên đã có buổi làm việc cởi mở, thân thiện trên tinh thần hợp tác phát triển, hứa hẹn sự hợp tác tôt đẹp, hiệu quả cao trong tương lai.

  • 15/04/2015 09:52

Lĩnh vực hoạt động