Đóng điện kỹ thuật đường dây 500kV Quảng Trạch – Dốc Sỏi và Sân phân phối 500kV Quảng Trạch

Vào lúc 19 giờ 19 phút, ngày 31/5, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT)/Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) phối hợp với các đơn vị liên quan đóng điện kỹ thuật Đường dây 500kV mạch 3 đoạn Quảng Trạch - Dốc Sỏi và Sân phân phối 500kV Quảng Trạch.

Đường dây 500kV Quảng Trạch – Dốc Sỏi đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Bình

Liên danh nhà thầu Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 1 (PECC1), Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 4 và Viện Năng Lượng đã trúng gói thầu "Tư vấn khảo sát giai đoạn lập TKKT-TKBVTC, lập TKKT-DT, thiết kế BVTC và lập dự toán gói thầu, HSMT/HSYC; Đo vẽ trích lục bản đồ phục vụ công tác GPMB". Cụ thể, PECC1 thực hiện nhiệm vụ khảo sát phục vụ lập TKKT, BVTC, trích đo địa chính phục vụ lập hồ sơ đền bù GPMB, đảm nhận đoạn tuyến đường dây qua tỉnh Quảng Trị; Lập TKKT-TDT, TKBVTC cung đoạn tỉnh Quảng trị (G39-G54) dài khoảng 83km; thực hiện quan trắc môi trường trong giai đoạn thi công theo đúng báo cáo đánh giá tác động môi trường được duyệt. PECC1 cũng đảm nhận công tác thiết kế chung cho dự án gồm thiết kế cột néo 1 thân có góc néo đến 25 độ và cột đảo pha.

Đường dây 500kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi có quy mô xây dựng mạch kép dài hơn 500 km; xây dựng 03 trạm lặp quang giữa tuyến đường dây để khuếch đại và chuyển tiếp tín hiệu thông tin; xây dựng 03 nhà quản lý vận hành đội truyền tải điện.

Sân phân phối 500kV Quảng Trạch

Sân phân phối 500kV Quảng Trạch (tỉnh Quảng Bình) có quy mô xây dựng 10 ngăn lộ 500kV gồm 2 ngăn đường dây đi Vũng Áng, 2 ngăn đi Dốc Sỏi, 4 ngăn cho máy biến áp chính của NMNĐ Quảng Trạch 1, 2 và 2 ngăn lộ dự phòng.

Việc hoàn thành dự án có ý nghĩa:

  • Góp phần tăng cường năng lực truyền tải của lưới điện 500kV liên kết các miền của hệ thống điện quốc gia;
  • Góp phần đảm bảo cung ứng điện cho miền Nam trong giai đoạn tới;
  • Góp phần đảm bảo điện cho tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, thành phố Đà Nẵng và phụ cận
  • Giải tỏa nguồn năng lượng tái tạo trong khu vực.

  • 31/05/2022 09:31
  • Hoàng Hạnh

Lĩnh vực hoạt động