Thi công Trạm biến áp 220kV Vĩnh Hảo và đường dây đấu nối

Ngày 6/3, tại Bình Thuận, ông Trần Thái Hải – Phó Tổng Giám đốc PECC1 cùng đoàn cán bộ Công ty đã tham gia lễ triển khai xây dựng công trình Trạm biến áp 220kV Vĩnh Hảo và đường dây đấu nối do Ban Quản lý dự án điện 2 phối hợp với các nhà thầu tổ chức tổ chức.

Với kinh nghiệm, năng lực cao, cùng việc luôn đảm bảo chất lượng và tiến độ các dự án điện, kỹ sư PECC1 đã được Chủ đầu tư của dự án tin tưởng giao thực hiện các công việc gồm:

  • Thực hiện thẩm tra TKKT, TKBVTC dự án Trạm biến áp 220kV Vĩnh Hảo và đường dây 220kV đấu nối.
  • Giám sát thi công xây lắp (giám sát chất lượng thi công xây lắp; giám sát tiến độ thi công xây lắp; giám sát khối lượng thi công xây lắp);
  • Giám sát bảo đảm an toàn lao động và bảo vệ môi trường, lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường;
  • Thực hiện chụp ảnh trong công tác giám sát;
  • Thực hiện hỗ trợ Chủ đầu tư các vấn đề thương mại, pháp lý của hợp đồng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ triển khai thi công dự án 

Đây là dự án có tổng mức đầu tư hơn 211 tỷ đồng được đặt tại xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, do Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án điện 2 thay mặt quản lý điều hành dự án.

Nội dung dự án gồm xây dựng mới 01 Trạm biến cấp điện áp 220/110/22kV kiểu kín, nửa ngoài trời không người trực với quy mô 02 máy biến áp 220/110kV-250MVA và xây dựng mới 1,24km đường dây 220kV đấu nối.

Trạm biến áp 220kV Vĩnh Hảo và đường dây đấu nối được đầu tư xây dựng với mục tiêu tăng cường năng lực lưới điện truyền tải, giải toả công suất các nguồn năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh Bình Thuận và lân cận, đảm bảo vận hành tin cậy trục đường dây 110kV Phan Rí – Ninh Phước. Dự kiến, công trình sẽ hoàn thành và đóng điện vào quý III/2022.

  • 07/03/2022 09:51

Lĩnh vực hoạt động