Triển khai thi công 2 dự án truyền tải cấp bách nhằm giải tỏa nguồn thủy điện khu vực Tây Bắc

Ngày 22/2/2022, tại Yên Bái, Phó Tổng giám đốc PECC1 Nguyễn Kim Cương, cùng đoàn cán bộ Công ty đã tham gia lễ triển khai thi công 2 dự án truyền tải cấp bách ở Tây Bắc gồm: Dự án Đường dây 220kV Huội Quảng - Nghĩa Lộ; Dự án Trạm biến áp 220kV Nghĩa Lộ và Đường dây 220kV Nghĩa Lộ - TBA 500kV Việt Trì. Dự án do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT)/Ban QLDA các công trình điện miền Trung (CPMB) làm Chủ đầu tư.

Phó Tổng Giám đốc PECC1 Nguyễn Kim Cương (thứ hai từ trái sang) cùng các kỹ sư Công ty tại Lễ động thổ dự án.

Trạm biến áp 220kV Nghĩa Lộ được xây dựng tại xã Nghĩa Lộ, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái. Trạm được xây dựng với quy mô lắp đặt 01 máy biến áp 220kV-250MVA và có dự phòng vị trí để lắp đặt máy biến áp 220kV-250MVA giai đoạn sau. Đường dây 220kV Nghĩa Lộ - Trạm biến áp 500kV Việt Trì gồm 2 mạch, chiều dài khoảng 92,62km, với 244 vị trí cột. Dự án đi trên địa bàn một số huyện/thị xã của tỉnh Yên Bái và Phú Thọ. Tại dự án này, các kỹ sư của PECC1 đã đảm nhiệm các công việc sau: Tư vấn khảo sát phục vụ lập TKKT-TDT, lập TKKT-TDT, BVTC, HSMT. Quan trắc môi trường trong giai đoạn thi công. Đo đạc, trích lục bản đồ, lập hồ sơ giải thửa phục vụ công tác bồi thường GPMB. Điều tra hiện trạng, trữ lượng rừng, hoàn thiện hồ sơ phục vụ việc xin chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng.

Triển khai thi công dự án ngày 22/2/2022

Đường dây 220kV Huội Quảng – Nghĩa Lộ gồm 2 mạch dài khoảng 103,6 km với 200 vị trí cột. Dự án được xây dựng trên địa bàn một số huyện của tỉnh Sơn La và Yên Bái. Cũng tại dự án này, chủ đầu tư đã tin tưởng giao kỹ sư PECC1 đảm nhiệm các công việc gồm: Tư vấn khảo sát phục vụ lập TKKT-TDT, lập TKKT-TDT, BVTC, HSMT. Quan trắc môi trường trong giai đoạn thi công. Đo đạc, trích lục bản đồ, lập hồ sơ giải thửa phục vụ công tác bồi thường GPMB. Điều tra hiện trạng, trữ lượng rừng, hoàn thiện hồ sơ phục vụ việc xin chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng.

Họp điều hành tiến độ các dự án giữa Chủ đầu tư với các đơn vị tư vấn, thi công

Theo kế hoạch, các công trình này hoàn thành đóng điện vào tháng 6/2023 nhằm truyền tải công suất thủy điện nhỏ khu vực Tây Bắc đang phát triển rất nhanh, góp phần đảm bảo điện cho miền Bắc từ mùa nắng nóng năm 2023.

  • 23/02/2022 10:43

Lĩnh vực hoạt động