Nhà máy Điện gió Ia Pết – Đak Đoa 1&2 về đích

Dự án Điện gió Ia Pết – Đak Đoa 1&2 là dự án năng lượng tái tạo có quy mô lớn trên địa bàn tỉnh Gia Lai, do Công ty cổ phần Phong điện Ia Pết – Đak Đoa 1&2 làm Chủ đầu tư với tổng công suất 2x99MW bao gồm 44 trụ tuabin gió công suất 4.5MW, hệ thống cáp ngầm 35kV, hệ thống đường giao thông nội bộ và khu nhà quản lý vận hành. Về hạ tầng truyền tải điện, dự án đầu tư xây dựng một trạm biến áp 500kV công suất 1x900MVA, hơn 20km đường dây 220kV trên không và 1 trạm biến áp 220kV với công suất 2x125MVA để đưa công suất phát của nhà máy lên hệ thống lưới điện truyền tải quốc gia.

Toàn cảnh nhà máy điện gió Ia Pết – Đăk Đoa 1&2 (Tỉnh Gia Lai)

Với kinh nghiệm thực hiện các dự án năng lượng tái tạo, PECC1 đã được Chủ đầu tư tin tưởng giao trách nhiệm thực hiện công tác Tư vấn Quản lý dự án và thực hiện công tác thẩm tra Thiết kế kỹ thuật, thẩm tra các Bản vẽ thi công chi tiết. Với việc được công nhận COD toàn bộ công suất đã đăng ký cho thấy sự quyết tâm của Chủ đầu tư cũng như sự nỗ lực đáng ghi nhận của các đơn vị tham gia dự án. Việc các Nhà máy điện gió Ia Pết – Đak Đoa 1&2 được đấu nối vào hệ thống điện 500kV đã bổ sung thêm một lượng công suất lớn năng lượng sạch lên lưới điện quốc gia, giúp nâng cao độ tin cậy và khả năng cung cấp điện, phù hợp với định hướng phát triển nguồn điện của Chính phủ.

 

  • 05/11/2021 02:57

Lĩnh vực hoạt động