Đóng điện Trạm biến áp 220kV nhà máy Điện gió BIM

Vào lúc 10h sáng ngày 15-8-2021, Trạm biến áp 220kV nhà máy Điện gió BIM đã đóng điện thành công. Đây là dự án do BIM group làm chủ đầu tư và PECC1 là đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn thiết kế.

Trạm biến áp 220kV Nhà máy Điện gió BIM có quy mô 01 máy biến áp 33/33/220kV-200MVA dự phòng, 01 máy biến áp 220kV thứ 2, gồm 06 ngăn 220kV, đấu nối nhà máy Điện gió BIM công suất trước mắt là 88MW.

Tại dự án này, PECC1 đã thực hiện dịch vụ tư vấn thiết kế lập thiết kế kỹ thuật (TKKT), thiết kế bản vẽ thi công (TKBVTC) các công việc sau:

  • Khảo sát phục vụ TKKT và TKBVTC Trạm biến áp và đường dây 220kV đấu nối nhà máy điện gió BIM.
  • TKKT, TKBVTC phần trạm biến áp 220kV.
  • TKKT, TKBVTC đường dây 220kV đấu nối có chiều dài 3km, đường dây 240mm2 (02 mạch, giai đoạn treo dây 1 mạch).
  • Mở rộng ngăn lộ D09 tại TBA 220kV Quán Thẻ.
  • TKKT, TKBVTC phần cáp ngầm 35kV đấu nối các tuabin.
  • TKKT, TKBVTC tiếp địa tuabin.
  • TKBVTC khu nhà điều hành và nhà kho.

Với tinh thần trách nhiệm cao cùng kinh nghiệm thực hiện hàng trăm dự án Trạm biến áp, các kỹ sư Trung tâm Tư vấn Trạm thuộc PECC1 đã hoàn thành xuất sắc công việc được giao với những giải pháp thiết kế phù hợp cùng chi phí xây dựng hợp lý. Cùng với đó, kỹ sư PECC1 luôn tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy định pháp luật nhằm đáp ứng các yêu cầu về công năng sử dụng, các điều kiện về an toàn, mĩ quan và đặc biệt ưu tiên sử dụng vật liệu tại chỗ, vật liệu thân thiện với môi trường.

Dự án đi vào hoạt động sẽ bổ sung  nguồn điện vào hệ thống điện Quốc gia, cung cấp điện cho phụ tải tỉnh Ninh Thuận và các khu vực lân cận; tăng cường “nguồn năng lượng sạch” theo chỉ thị của Chính phủ.

Dưới đây là một số hình ảnh của dự án:

Sân phân phối 220kV

Xe PCCC tham gia đóng điện

Màn hình Máy tính hệ thống điều khiển máy tính trạm

Hội đồng nghiệm thu chuẩn bị thao tác đóng điện

Một số ảnh mô hình dự án do kỹ sư PECC1 thiết kế

Tổng thể dự án nhìn từ trên cao

Nhà quản lý vận hành

Nhà điều khiển

Nhà kho

Nhà xe

Cổng trạm

  • 15/08/2021 05:32
  • Hoàng Hạnh

Lĩnh vực hoạt động