Hoàn thành toàn bộ công trình TBA 220kV Mường La và đấu nối

Ngày 15/7/2021, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) đã phối hợp với các đơn vị liên quan đóng điện xung kích thành công, đưa vào vận hành máy biến áp AT2 (220/110/22kV -125MVA) cùng các thiết bị liên quan thuộc Công trình TBA 220kV Mường La và đấu nối (giai đoạn 2).

Đây là dự án do PECC1 làm tư vấn thiết kế với các công việc bao gồm: Tư vấn khảo sát phục vụ lập BCNCKT ĐTXD, lập BCNCKT, các báo cáo chuyên ngành; Khảo sát xây dựng giai đoạn lập TKKT-TKBVTC; Lập hồ sơ mời thầu, dự toán gói thầu; Lập thiết kế kỹ thuật - TDT, Lập thiết kế bản vẽ thi công; Đo đạc bản đồ địa chính, trích đo địa chính các thửa đất phục vụ công tác bồi thường GPMB; Quan trắc lập báo cáo giám sát môi trường trong quá trình thi công cùng các thỏa thuận chuyên ngành.

Dự án TBA 220kV Mường La và đấu nối có quy mô xây dựng và lắp đặt mới 2 máy biến áp 220/110/22 kV - 125 MVA, 08 ngăn 220kV và 13 ngăn 110kV. Sơ đồ nối điện chính phía 220kV được thiết kế, xây dựng theo sơ đồ tứ giác có dự phòng khả năng phát triển thành sơ đồ hai thanh cái có thanh cái vòng gồm 2 ngăn đường dây, 2 ngăn máy biến áp. Sơ đồ nối điện chính phía 110kV được thiết kế theo sơ đồ hệ thống thanh cái có thanh cái vòng, gồm 10 ngăn lộ trong đó có 5 ngăn đường dây, 1 ngăn lộ kháng, 4 ngăn dự phòng. Nhánh rẽ 220kV gồm 03 vị trí, đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 220kV TBA 500kV Sơn La – TBA 220kV Sơn La.

Công trình sau khi hoàn thành sẽ đáp ứng yêu cầu cung cấp điện cho phụ tải khu vực tỉnh Sơn La, thu gom nguồn công suất của các thủy điện nhỏ khu vực tỉnh Sơn La và khu vực lân cận để chuyển tải lên hệ thống điện quốc gia. Bên cạnh đó giúp giảm tải cho TBA 220kV Sơn La, tăng cường liên kết hệ thống, nâng cao độ an toàn, tin cậy, chất lượng điện năng cho lưới điện khu vực; hạn chế tổn thất công suất trong lưới truyền tải, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh chung cho toàn EVN.

Việc đóng điện máy biến áp AT2 của dự án đánh dấu việc hoàn thành toàn bộ công trình. Trước đó, ngày 26/1/2021, máy biến áp AT1 (220/110/22 kV - 125 MVA) đã được đóng điện thành công.

  • 16/07/2021 01:20

Lĩnh vực hoạt động