Hoàn thành cải tạo đường dây 220kV Phả Lại – rẽ Nhiệt điện Hải Dương

Vào lúc 2h20 phút ngày 2/5, tại thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB) đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nghiệm thu, đóng điện dự án cải tạo đường dây 220kV Phả Lại – rẽ Nhiệt điện Hải Dương (đoạn từ Nhà máy nhiệt điện Phả Lại đến điểm đấu nối để rẽ Nhiệt điện Hải Dương). Đây là dự án do PECC1 cung cấp dịch vụ tư vấn khảo sát xây dựng và lập BCNCKT.

Dự án này là công trình năng lượng cấp đặc biệt, nhóm B, có tổng mức đầu tư gần 86 tỷ đồng. Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, giao NPMB quản lý thực hiện dự án. Công ty Truyền tải điện 1 là đơn vị tiếp nhận quản lý vận hành sau khi hoàn thành đóng điện.

Dự án có quy mô thay thế toàn bộ dây dẫn hiện trạng bằng dây siêu nhiệt có khả năng mang tải cao hơn; thay thế cách điện, phụ kiện; căng lại dây chống sét lộ 273A80 – 283A8.25; cải tạo móng và nâng chiều cao cột đối với vị trí 19 và 25 lộ 273A80 – 283A8.25.

Dự án cải tạo đường dây 220kV Phả Lại – rẽ Nhiệt điện Hải Dương là dự án trọng điểm của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia nhằm giải tỏa công suất của Nhà máy Nhiệt điện Hải Dương khi nhà máy này đi vào hoạt động, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải phục vụ phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Hải Dương và đảm bảo ổn định cho hệ thống truyền tải điện.

  • 03/05/2021 01:41

Lĩnh vực hoạt động