Đóng điện đưa vào vận hành MBA 220kV thứ 2 TBA 500kV Nho Quan

Vào lúc 05h53 phút sáng ngày 07/4/2021, MBA AT3-125MVA/220kV tại TBA 500kV Nho Quan đã được đóng điện đưa vào vận hành nâng công suất trạm lên thành 2 MBA 220kV - 125MV. Đây là hạng mục thuộc dự án lắp MBA 220kV: trạm 220kV Bắc Kạn, thứ 2 trạm 220kV Sơn Tây, thứ 2 trạm 500kV Nho Quan, thứ 2 trạm 220kV Phú Thọ, thứ 3 trạm 220kV Vân Trì.

Dự án do Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 thực hiện, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, Ban QLDA các công trình điện miền Bắc làm quản lý dự án, hạng mục này được thực hiện tại Trạm biến áp 500kV Nho Quan hiện có thuộc địa phận thôn Liêu Thượng, xã Đồng Phong, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.

Quy mô của hạng mục gồm:

  • Lắp mới 1 MBA 220kV, công suất 125MVA.
  • Phía 220kV lắp ngăn tổng 220kV của MBA theo sơ đồ hai hệ thống thanh cái có thanh cái vòng.
  • Phía 110kV lắp theo sơ đồ hai hệ thống thanh cái có thanh cái vòng.
  • Phía 22kV lắp chống sét van và biến điện áp.

Tại hạng mục này, chủ đầu tư đã điều động 02 MBA 220kV - 125MVA tồn kho (MBA của Liên Xô sản xuất, tuổi đời trên 30 năm) để vừa lắp MBA thứ 2 vừa thay thế MBA hiện hữu của trạm. Đáp ứng quy định vận hành song song 2 máy biến áp.

Việc đóng điện đưa vào vận hành MBA 220kV thứ 2 sẽ giúp hỗ trợ, giảm tải cho máy biến áp 220kV đang vận hành tại TBA 500kV Nho Quan. Tăng cường khả năng cung cấp điện cho các TBA 110kV trong khu vực, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện trong tương lai, đồng thời tăng cường độ tin cậy và khả năng truyền tải của lưới điện.

  • 09/04/2021 11:17

Lĩnh vực hoạt động