Đóng điện đưa vào vận hành MBA AT2 (220/110/22kV - 250MVA) thuộc dự án Lắp máy 2 TBA 220kV Quang Châu

Vào lúc 07h45 ngày 31/03/2021, MBA AT2 (220/110/22kV - 250MVA) thuộc dự án Lắp máy 2 TBA 220kV Quang Châu đã được đóng điện đưa vào vận hành, nâng công suất TBA 220kV Quang Châu từ 1x250MVA lên 2 x 250MVA.

Dự án do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, Ban QLDA các công trình điện miền Trung làm quản lý dự án và Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 là đơn vị tư vấn thiết kế, được thực hiện tại Trạm biến áp 220 kV Quang Châu hiện có thuộc địa phận thôn Trung Đồng, xã Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Quy mô của dự án gồm:

  • Lắp mới 01 MBA AT2 220/110/22kV - 250MVA;
  • Xây dựng, lắp đặt mới 04 ngăn lộ 220kV (1 ngăn lộ tổng, 1 ngăn MC vòng, 2 ngăn DZ), và 01 ngăn lộ tổng 110kV;
  • Nâng cấp sơ đồ 2 thanh cái phía 220kV lên sơ đồ 2 thanh cái có thanh cái vòng;
  • Xây dựng đường dây đấu nối 220kV, 02 mạch, chiều dài tuyến khoảng 35,5m, dây dẫn phân pha ACSR520/67 đấu nối TBA 220kV Quang Châu vào đường dây 220kV Bắc Ninh-Hiệp Hòa hiện có.

Dự án đưa vào vận hành sẽ góp phần: i) Đảm bảo cung cấp điện ổn định lâu dài, tin cậy cho phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Giang và khu vực lân cận; ii) Tăng cường độ tin cậy, khả năng truyền tải của lưới điện; iii) Giảm tổn thất điện năng trong lưới truyền tải, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh điện của EVN/EVNNPT.

 

 

  • 31/03/2021 08:59

Lĩnh vực hoạt động