PECC1 trúng gói thầu số 11 (TV07-PT2) dự án điện mặt trời Phước Thái 2 và Phước Thái 3

Tại dự án này, liên danh nhà thầu mà đứng đầu là PECC1 cùng thành viên liên danh là Tổng công ty phát điện 1 đã trúng gói thầu về công tác Tư vấn giám sát thi công xây lắp công trình.

Trước đó, PECC1 đã trúng gói thầu số 04 (TV03-PT2 và TV03-PT3) về công tác Tư vấn thẩm tra TKKT, TKBVTC, kiểm tra, giám sát quá trình đo và tính toán đối chứng kết quả đo hiệu suất của nhà máy sau khi lắp đặt và sau 01 năm vận hành cho 2 dự án điện mặt trời Phước Thái 2 và Phước Thái 3. Với gói thầu số 11 lần này, công tác tư vấn giám sát của liên danh bao gồm: các hạng mục thuộc dự án của 2 nhà máy; các vấn đề về môi trường và an toàn lao động; cùng với đó là công tác hỗ trợ khác cho Chủ đầu tư nhằm đảm bảo công trình được xây dựng phù hợp với các yêu cầu kinh tế, kỹ thuật, an toàn và đảm bảo tiến độ. Công tác Tư vấn giám sát được thực hiện từ thời điểm bắt đầu khảo sát phục vụ lập TKKT, tổ chức thi công đến khi hoàn thành công tác nghiệm thu và quyết toán Dự án.

Nhà máy điện mặt trời Phước Thái 2 và Phước Thái 3 được đầu tư xây dựng với mục tiêu bổ sung tỷ trọng nguồn năng lượng tái tạo trong Hệ thống điện quốc gia, góp phần đáp ứng cam kết của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị lần thứ 21 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp quốc về Biến đổi khí hậu (COP21) tháng 11/2015, phù hợp Chiến lược phát triển năng lượng tái tạo của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2050. Dự án sử dụng hệ thống các tấm pin năng lượng mặt trời loại silic đơn tinh thể, nối lưới trực tiếp, không lưu trữ, bộ nghịch lưu (Inverter) chuỗi, công suất lắp đặt của ĐMT Phước Thái 2 là 100MWp và Phước Thái 3 là 50MWp với tổng mức đầu tư khoảng 4.209 tỷ đồng. Cả 2 nhà máy được đấu nối lên hệ thống điện quốc gia qua đường dây 220kV Vĩnh Tân – Tháp Chàm. 

Theo kế hoạch, 2 dự án sẽ hoàn thành phát điện vào quý III/2022, sau khi hoàn thành, sẽ bổ sung sản lượng điện hàng năm trên 247 triệu kWh cho hệ thống điện quốc gia, góp phần phát triển nguồn năng lượng sạch quốc gia. Góp phần cung cấp điện cho hệ thống điện quốc gia nói chung và khu vực tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận nói riêng nhằm đảm bảo an ninh năng lượng cho toàn hệ thống, phát triển kinh tế xã hội khu vực dự án và đóng góp vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Hai dự án Nhà máy điện mặt trời Phước Thái 2 và Phước Thái 3:

- Chủ đầu tư: Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

- Đại diện chủ đầu tư: Ban QLDA Điện 2;

- Nhà máy ĐMT Phước Thái 2 công suất 100MWp, sản lượng điện hàng năm khoảng 166 triệu kWh;

- Nhà máy ĐMT Phước Thái 3 công suất 50MWp, sản lượng điện hàng năm khoảng 80,8 triệu kWh;

- Địa điểm: Cả hai dự án đều được xây dựng tại xã Phước Thái, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

- Ngày phát điện toàn bộ nhà máy: dự kiến Quý III - 2022

  • 22/12/2021 04:54

Lĩnh vực hoạt động