Phê duyệt báo cáo Đánh giá tác động Môi trường của Dự án “Nhà máy điện rác Seraphin”

Ngày 30/ 12/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ra quyết định số 2624/QĐ-BTNMT về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Nhà máy điện rác Seraphin” tại Khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội do Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 1 (PECC1) lập tháng 11/2021.

PECC1 đã phối hợp với Chủ đầu tư và các cơ quan liên quan tổ chức khảo sát, điều tra thực địa phục vụ cho công tác lập báo cáo ĐTM của dự án. Công tác khảo sát thực địa khu vực dự án gồm: Lấy mẫu, đo đạc quan trắc hiện trạng các yếu tố môi trường nền trong khu dự án (không khí, tiếng ồn, nước, đất); Khảo sát hiện trạng hệ sinh thái nơi thực hiện dự án và lân cận; Khảo sát, thu thập tài liệu, số liệu về hiện trạng dân sinh, kinh tế xã hội khu dự án; Thực hiện tham vấn với các tổ chức, cộng đồng dân cư bị ảnh hưởng bởi dự án theo luật định.Các bên đã cùng nhau phân tích, đánh giá các tác động trong quá trình thi công cũng như vận hành dự án, từ đó đề xuất các biện pháp giảm thiểu phù hợp và tối ưu nhất nhằm hạn chế các tác động nhất thời cũng như lâu dài của dự án đến môi trường.

Vị trí dự án

Dự án Nhà máy điện rác Seraphin do Công ty CP Công nghệ môi trường xanh Seraphin làm chủ đầu tư. Dự án ứng dụng công nghệ Segher của Bỉ, đây là công nghệ hiện đại, thân thiện môi trường, có xuất xứ từ Châu Âu với các chỉ tiêu chất lượng chính của khí thải, lò đốt đạt tiêu chuẩn EU 2000/76/EC, các chỉ tiêu khác đều đạt và vượt QCVN 61/2016/BTNMT. Công nghệ này đã được nghiên cứu cải tiến với nhiều thiết bị phụ trợ hiện đại, nâng cao chất lượng môi trường trong hoạt động xử lý rác của nhà máy, tái tạo năng lượng đặc biệt phù hợp với loại rác của Việt Nam (nhiệt trị thấp, độ ẩm cao, chưa qua phân loại). Dự án hướng đến mục tiêu phát triển ngành công nghiệp môi trường chất lượng cao; xử lý khi thải, nước thải, chất thải rắn đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe nhất đồng thời mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao nhất.

Sơ đồ dây chuyền đốt rác phát điện

Trước đó vào tháng 6 năm 2020, PECC1 đã ký hợp đồng Tư vấn và thiết kế với Chủ đầu tư về Tư vấn, thiết kế Bổ sung quy hoạch điện và lập Báo cáo nghiên cứu khả thi. Phạm vi công việc bao gồm:

  • Phần bổ sung quy hoạch điện:

+ Quy hoạch nhà máy điện rác Seraphin vào Quy hoạch điện lực quốc gia.

+ Quy hoạch TBA 110kV đấu nối lên lưới điện quốc gia.

+ Quy hoạch đường dây tải điện từ nhà máy điện rác Seraphin đến điểm đấu nối lưới điện.

  • Phần Báo cáo nghiên cứu khả thi gồm:

+ Khảo sát phục vụ lập báo cáo NCKT và báo cáo TKKT;

+ Lập cáo cáo NCKT phần nhà máy và tuyến đường dây;

+ Lập các báo cáo chuyên ngành: Báo cáo PCCC; Báo cáo đấu nối và thỏa thuận đấu nối bán điện; Báo cáo Bảo vệ rơ le/Viễn thông/ Scada-Ems; Báo cáo Đánh giá tác động môi trường; Báo cáo khảo sát địa chất, địa hình, khí tượng thủy văn… cùng các báo cáo và thỏa thuận khác.

+ Lập Hồ sơ thiết kế kỹ thuật;

Ngoài ra, PECC1 cũng cung cấp dịch vụ đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu EPC xây dựng nhà máy và hỗ trợ Chủ đầu tư trong quá trình thương thảo hợp đồng EPC.

Việc tiếp tục được nhà đầu tư tin tưởng ngày càng khẳng định kinh nghiệm, trình độ của các kỹ sư PECC1, đồng thời khẳng định về năng lực tài chính, cơ sở vật chất và công nghệ của Công ty luôn sẵn sàng đáp ứng các điều khoản và điều kiện khắt khe do Chủ đầu tư đưa ra.

Dự án Nhà máy điện rác Seraphin

- Chủ đầu tư: Công ty CP Công nghệ môi trường xanh Seraphin.

- Công suất tiếp nhận rác định mức: 1.500 tấn/ngày đêm;

- Công suất tiếp nhận rác tối đa: 1650 tấn/ngày đêm;

- Thời gian nhà máy vận hành đảm bảo ≥ 8000 giờ/năm;

- Công suất phát điện: 37 MW (Bao gồm 03 lò đốt (công suất mỗi lò là 500 tấn/ngày); 02 tổ máy, gồm: 01 tổ 25MW, 01 tổ 12MW);

- Diện tích sử dụng đất 2,5ha;

- Tiến độ thực hiện xây dựng dự kiến:16 tháng

- Tổng mức đầu tư khoảng 3.500 tỷ đồng.

  • 05/01/2022 03:49

Lĩnh vực hoạt động