Đóng điện dự án treo dây mạch 2 đường dây 220kV Thanh Hóa – Nghi Sơn – Quỳnh Lưu

Vào lúc 01h03 phút ngày 28/4, dự án treo dây mạch 2 đường dây 220kV Thanh Hóa – Nghi Sơn – Quỳnh Lưu trên đường dây 220kV Thanh Hóa – Vinh đã được đóng điện thành công.

Hoàn thành treo dây mạch 2 đường dây 220kV Thanh Hóa – Nghi Sơn – Quỳnh Lưu

Đây là dự án do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia là chủ đầu tư; NPMB quản lý điều hành dự án; PECC1 làm tư vấn thiết kế; Công ty Truyền tải điện 1 tiếp nhận vận hành.

Mục tiêu của dự án là để đáp ứng nhu cầu tăng cường điện năng cho các phụ tải thuộc hai tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An, đồng thời giải tỏa công suất cho Nhà máy Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2 qua lưới điện 220kV, tăng cường độ ổn định cung cấp điện, giảm tổn thất công suất, điện năng trong hệ thống, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của EVN.

Tại dự án này, PECC1 được giao các nhiệm vụ với thời gian thực hiện là 240 ngày, bao gồm:

-       Khảo sát đánh giá hiện trạng công trình;

-       Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng;

-       Lập thiết kế bản vẽ thi công – Tổng dự toán;

-       Lập Hồ sơ mời thầu, phối hợp với bên mời thầu đánh giá Hồ sơ dự thầu cho các gói thầu của dự án;

-       Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Công tác kéo dây của dự án được triển khai từ đầu tháng 1/2022. Trong quá trình thi công, do đặc thù tuyến đường dây giao chéo với nhiều đường dây 110kV cấp điện cho các phụ tải công nghiệp quan trọng của tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An nên việc cắt điện thi công gặp rất nhiều khó khăn. Dù vậy, PECC1 cùng chủ đầu tư và các nhà thầu đã nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành đóng điện toàn bộ dự án để chào mừng ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế lao động 1/5.

QUY MÔ DỰ ÁN:

     Phần đường dây 220kV

-       Cấp điện áp: 220kV;

-       Điểm đầu: Poóc tích 220kV TBA 220kV Thanh Hóa;

-       Điểm cuối: Poóc tích 220kV TBA 220kV Quỳnh Lưu;

-       Số mạch: 01 mạch

-       Chiều dài tuyến: 82km;

-       Dây dẫn: 2 x ACSR 330/43 (phân pha 2)

-       Cách điện: Dùng cách điện treo chế tạo theo tiêu chuẩn IEC.

-       Cột: Cột 2 mạch hiện hữu.

    Phần mở rộng ngăn thiết bị 220kV tại trạm 220kV Thanh Hóa

-       Cấp điện áp: 220kV

-       Số ngăn: 01 ngăn

  • 28/04/2022 06:29
  • Hoàng Hạnh

Lĩnh vực hoạt động