Pecc1 nhận giấy khen của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội

Vừa qua, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 đã vinh dự được Cơ quan Bảo hiểm Xã hội Thành phố Hà Nội tặng giấy khen vì đã có thành tích trong việc hoàn thành tốt chế độ - chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế cho người lao động trong năm 2014, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Giấy khen của Cơ quan Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội trao tặng PECC1

Trong những năm gần đây, Pecc1 luôn chú ý quan tâm thực hiện các chính sách pháp luật và quy định của cơ quan Nhà nước. Giấy khen của Bảo hiểm Xã hội Thành phố Hà Nội một lần nữa khẳng định sự phát triển bền vững của Công ty bởi lẽ yếu tố con người luôn được đặt lên trên hết, quyền lợi của người lao động luôn được đảm bảo.

Năm 2015, Pecc1 cam kết sẽ hoàn thành tốt hơn nữa chế độ chính sách liên quan đến Bảo hiểm xã hội, tích cực đóng góp ngân sách của mình cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam giàu mạnh nói chung, cho đời sống CBCNV Công ty nói riêng để luôn xứng đáng là đơn vị hàng đầu trong công tác Tư vấn xây dựng công trình điện và cả trong công tác triển khai các quy định của Nhà nước và Pháp luật.

  • 09/03/2015 10:17

Lĩnh vực hoạt động