PECC1 tổ chức huấn luyện Kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp cho CBCNV

Thực hiện kế hoạch công tác An toàn vệ sinh lao động năm 2014. Trong 2 ngày 31/5 và 01/6/2014, Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 phối hợp với Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp - Bộ Công Thương đã tổ chức khóa huấn luyện Kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) cho người lao động làm công việc liên quan tới VLNCN. Lãnh đạo các đơn vị liên quan đến dự lễ khai mạc.

Mục đích của khóa huấn luyện nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ kỹ thuật an toàn trong hoạt động vật liệu nổ công nghiệp cho người lao động làm công việc liên quan đến VLNCN. Quá trình học tập các học viên được cán bộ Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp hướng dẫn về các nội dung như: Các văn bản pháp luật hiện hành liên quan đến vật liệu nổ công nghiệp; công tác bảo quản, quản lý, sử dụng, vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp; các phương pháp nổ mìn, lý thuyết về chất nổ, nguyên tắc tính toán lượng thuốc nổ khi nổ mìn; các quy định an toàn trong công tác nổ mìn…

Kết thúc khóa huấn luyện các học viên phải làm bài kiểm tra sát hạch, các học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp giấy Chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn VLNCN theo quy định.

Một số hình ảnh của khóa huấn luyện:

  Lãnh đạo các đơn vị liên quan tham dự lễ khai mạc và các học viên tham gia khóa huấn luyện.

 

  • 06/06/2014 09:29

Lĩnh vực hoạt động