Đào tạo về cơ sở an toàn trong phát triển điện hạt nhân (NSB 2014) tại Nhật Bản

Nằm trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản về đào tạo nguồn nhân lực cho phát triển điện hạt nhân tại Việt Nam, từ ngày 29.09.2014 đến ngày 10.10.2014 đã diễn ra khóa đào tạo về “Cơ sở an toàn trong phát điện hạt nhân” cho các cán bộ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tại Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng Wankasa Wan thuộc tỉnh Fukui, Nhật Bản.

Hình 1: Khai giảng khóa học và đào tạo lý thuyết tại lớp học

Thành phần tham dự khóa đào tạo bao gồm các cán bộ thuộc các phòng/ban liên quan đến chương trình phát triển điện hạt nhân của EVN như: Ban Quản lý dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận (EVNNPB), Ban An toàn, Ban Tổ chức nhân sự, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 cũng cử người tham dự khóa đào tạo cùng với PECC2, PECC3 và các cơ sở đào tạo nhân lực thuộc EVN (EPU, HEPC, CEPC).

Thông qua 11 bài học, 02 buổi thảo luận tại lớp và 05 buổi thăm quan (tại 07 cơ sở liên quan đến hạt nhân ở Fukui), khóa học đã cung cấp cho các học viên các kiến thức cơ bản về an toàn trong phát điện hạt nhân, các biện pháp cần thực hiện để đảm bảo an toàn trong phát điện hạt nhân, quy trình xử lý các sự cố trong phát điện hạt nhân, chia sẻ của Nhật Bản về nguyên nhân và các bài học thu được sau tai nạn hạt nhân Fukushima, các trải nghiệm về vận hành điều khiển các nhà máy điện hạt nhân trong trường hợp bình thường và sự cố,... Đây là các kiến thức cơ sở rất hữu ích trong việc trong việc xây dựng và vận hành các nhà máy điện hạt nhân an toàn và hiệu quả tại Việt Nam trong thời gian tới.  

Hình 2: Đào tạo vận hành tại Phòng điểu khiển trung tâm mô hình

Hình 3: Mô hình nhà máy điện hạt nhân thu nhỏ được sử dụng trong hướng dẫn khi thăm quan các nhà máy điện hạt nhân thực tế

  • 15/10/2014 03:10

Lĩnh vực hoạt động