PECC1 tổ chức huấn luyện An toàn điện năm 2014

Thực hiện kế hoạch công tác an toàn vệ sinh lao động, an toàn điện năm 2014. Từ ngày 28/11/2014, tại Nhà máy thủy điện Sông Bung 5, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 phối hợp với Phân viện Bảo hộ lao động và Bảo vệ mội trường Miền Trung tổ chức lớp huấn luyện An toàn điện cho CBCNV quản lý vận hành nhà máy.

Khoá huấn luyện được tổ chức để giúp CBCNV nâng cao kiến thức về an toàn điện, như thao tác an toàn điện, cách nhận biết các nguy cơ tiềm ẩn có thể gây điện giật, kỹ năng sơ cứu người bị điện giật, các biện pháp phòng ngừa tai nạn điện giật... nhằm bảo vệ sức khỏe, tính mạng, tránh tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động; đảm bảo an toàn cho tài sản của Công ty; hoạt động sản xuất kinh doanh điện của nhà máy được ổn định, góp phần đáng kể vào doanh thu và lợi nhuận của Công ty.

Kết thúc khóa huấn luyện các học viên làm bài kiểm tra sát hạch, được cấp Chứng chỉ và Thẻ an toàn điện theo quy định.
Hình ảnh tại lớp học

  • 02/12/2014 08:23

Lĩnh vực hoạt động