Dự án đường dây 500kV mạch 3: Hoàn thành dựng cột, kéo dây 6 khoảng néo đầu tiên

Ngày 1/5, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia) đã hoàn thành dựng cột, kéo dây 6 khoảng néo đầu tiên của Dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối, với tổng chiều dài khoảng 1,5km. Các khoảng néo này thuộc cung đoạn 500kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu.

Để đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục và đảm bảo truyền tải điện cao trục Trung – Bắc trong giai đoạn mùa nắng nóng từ tháng 5/2024, lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam yêu cầu các đơn vị thi công phải hoàn thành thi công lắp dựng cột và kéo dây các vị trí của Dự án Đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối đấu nối vào Trạm biến áp 500kV Quảng Trạch trước mùa nắng nóng năm 2024.

Trước chỉ đạo trên, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia đã xây dựng phương án, chỉ đạo các nhà thầu bố trí nhân lực, máy móc, phương tiện thi công liên tục trong thời gian cắt điện từ ngày 15/4-01/5/2024.

Những khoảng néo đầu tiên Dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối đã hoàn thành dựng cột, kéo dây

Đơn vị thi công đã hoàn thành khối lượng thi công rất lớn với 6 khoảng néo bao gồm: Thi công lắp dựng cột các vị trí 1A, 1B, 1C, 2A và kéo dây các cung đoạn vị trí 2 (hiện hữu) -1C-1B-1A-Pooctich Trạm 500kV Quảng Trạch của Đường dây 500kV Quảng Trạch-Vũng Áng và cung đoạn vị trí 3 (hiện hữu) -2A-1 (hiện hữu) -Pooctich Trạm 500kV Quảng Trạch của Đường dây 500kV Quảng Trạch-Dốc Sỏi thuộc công trình Đường dây 500kV Quảng Trạch-Quỳnh Lưu theo đúng thiết kế được duyệt.

Mặc dù phải thi công trong điều kiện thời tiết rất nắng nóng, khối lượng thi công rất lớn tuy nhiên, các đơn vị đã cùng nỗ lực phối hợp để hoàn thành và trả lưới đúng tiến độ.  

Ngay sau khi hoàn thành công tác dựng cột, kéo dây, vào lúc 01h25 ngày 2/5, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung đã phối hợp các đơn vị liên quan hoàn thành đóng điện đưa vào vận hành trở lại các đường dây 500kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi, Quảng Trạch - Vũng Áng sau khi thực hiện sắp xếp lại đấu nối hoàn trả các Đường dây 500kV Quảng Trạch - Vũng Áng, Quảng Trạch - Dốc Sỏi để đấu nối Dự án đường dây 500kV mạch 3 cung đoạn Quảng Trạch-Quỳnh Lưu.

Việc đóng điện trở lại các đường dây 500kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi, Quảng Trạch - Vũng Áng sau khi thực hiện hạng mục chuyển đấu nối đã có ý nghĩa rất lớn trong việc đảm bảo cung cấp điện và ổn định cho hệ thống lưới điện truyền tải đang chuẩn bị vào mùa nắng nóng, đồng thời sẵn sàng cho việc đấu nối Đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối vào Trạm biến áp 500kV Quảng Trạch.

Tiến độ thi công Dự án 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối:

- Hoàn thành đúc móng 950/1177 vị trí;

- Hoàn thành lắp dựng 241/1177 cột thép;

- Đang lắp dựng 158/1177 cột thép.

  • 02/05/2024 03:00

Lĩnh vực hoạt động