Cập nhật tiến độ dự án Nhiệt điện Quảng Trạch 1 (ngày 22/4/2024)

Đây là dự án do EVNPECC1 đảm nhiệm công tác thẩm tra Thiết kế kỹ thuật, thẩm tra thiết kế Bản vẽ thi công (bao gồm cả phần thiết kế công nghệ), công tác tư vấn giám sát/tư vấn quản lý hợp đồng gói thầu EPC và công tác khảo sát địa chất, địa vật lý thuộc dự án.

Toàn cảnh dự án Nhiệt điện Quảng Trạch 1 nhìn từ trên cao

Tiến độ tổng thể dự án đến thời điểm này đã đạt 56,76%. Trong đó, công tác thiết kế đạt 84,22%, công tác mua sắm đạt 60,3% và công tác thi công, lắp đặt đạt 11,8%.

Về cơ sở hạ tầng Trung tâm Điện lực Quảng Trạch, đến nay công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đã hoàn thành và bàn giao cho nhà thầu thi công nhiều hạng mục như: Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1, cảng nhập than, sân phân phối, các hạng mục dùng chung (đường ống cấp thoát nước làm mát, băng tải than, đường ra cảng than và hệ thống bơm nước hồi, các khu phụ trợ, kênh thoát nước hoàn trả…).

Các gói thầu phục vụ thi công các hạng mục chính (như hệ thống điện, xây dựng cổng hàng rào Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1, san gạt mặt bằng nhà máy, cải tạo nhà ở và nhà làm việc Ban Quản lý Dự án, thi công kênh thoát nước hoàn trả...) đã cơ bản hoàn thành, đáp ứng tiến độ yêu cầu.

Về khối lượng thi công cơ sở hạ tầng Trung tâm Điện lực Quảng Trạch, phần xây dựng đến nay đạt khoảng 82%. Trong đó, một số hạng mục đạt 100% khối lượng như: Thi công cọc khoan nhồi bến nhập than, cầu dẫn; thi công các cấu kiện đúc sẵn bến nhập than và cầu dẫn; thi công bê tông mặt bến và lắp đặt dầm dự ứng lực đúc sẵn cầu dẫn. Bên cạnh đó, thi công đổ bê tông mặt cầu dẫn đạt 79,9% và thi công đắp đá đê chắn sóng các loại đạt 95,5%.

Về chất lượng công trình, các hoạt động thi công đều được giám sát, thực hiện theo đúng quy trình quản lý chất lượng của hợp đồng và theo quy định hiện hành.

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I:

- Chủ đầu tư: Tập đoàn Điện lực Việt Nam

- Đại diện chủ đầu tư quản lý, điều hành dự án: Ban QLDA Điện 2

- Địa điểm xây dựng: xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình

- Tổng mức đầu tư: 41.130 tỷ đồng

- Khởi công: Quý IV/2021

- Dự kiến phát điện tổ máy 1 vào tháng 6/2026, tổ máy 2 vào tháng 10/2026.

  • 22/04/2024 08:42

Lĩnh vực hoạt động