Tiếp tục “thúc” tiến độ các Dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối

Ngày 22/3, ông Phùng Thế Anh - Giám đốc Trung tâm Tư vấn Lưới điện đã cùng đoàn công tác do Chủ tịch HĐTV EVN Đặng Hoàng An dẫn đầu đã tiếp tục kiểm tra, đốc thúc tiến độ các dự án đường dây 500kV thuộc Dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối gồm: Quỳnh Lưu – Thanh Hóa, NMNĐ Nam Định 1 – Thanh Hóa, NMNĐ Nam Định 1 – Phố Nối và Trạm biến áp 500kV Thanh Hóa.

Kiểm tra công tác thi công mở đường vào vị trí móng, ép cọc, lắp dựng cột của các dự án đường dây và tiến độ triển khai TBA 500kV Thanh Hóa, Chủ tịch HĐTV EVN ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của các nhà thầu, của lực lượng tham gia trên công trường. Tuy nhiên, Chủ tịch HĐTV EVN nhấn mạnh, một số vị trí, hạng mục vẫn chậm tiến độ so với yêu cầu của chủ đầu tư và nguy cơ làm ảnh hưởng lớn đến tiến độ chung toàn dự án. Do đó, các nhà thầu cần khẩn trương tăng cường nhân lực, máy móc, thiết bị, thi công 3 ca, 4 kíp, để đảm bảo tiến độ theo yêu cầu và cam kết với chủ đầu tư. Quá trình thi công, cần đặc biệt lưu ý công tác đảm bảo an toàn lao động.

Lãnh đạo EVN cũng yêu cầu, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, Ban Tiền phương nỗ lực hơn nữa, nâng cao hơn nữa vai trò quản lý của chủ đầu tư đối với các nhà thầu, sát sao tiến độ hàng ngày, hàng giờ. Với những vị trí không có tiến triển, cần có biện pháp xử lý ngay.

Tại Thái Bình, Phó Tổng giám đốc EVN Phạm Hồng Phương dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra thi công Dự án đường dây 500kV NMNĐ Nam Định 1 – Phố Nối. Đây là dự án chủ yếu đi qua địa hình ruộng lúa, ao đầm, đất nông nghiệp có nền địa chất yếu, khu vực tập trung nhiều dân cư… Do đó, ở một số vị trí, việc thỏa thuận đường cho máy móc vào thi công rất khó khăn.

Kiểm tra các vị trí đang làm đường, san gạt đường vào móng để thi công, Phó Tổng giám đốc EVN Phạm Hồng Phương đề nghị nhà thầu nêu cao trách nhiệm hơn nữa, tập trung mọi nguồn lực, tranh thủ thời tiết thuận lợi, thi công đẩy nhanh tiến độ.

"Các nhà thầu cần dồn lực, chung sức cùng chủ đầu tư để hoàn thành dự án đảm bảo chất lượng, tiến độ", Phó Tổng giám đốc EVN yêu cầu.

Hiện nay, trên toàn tuyến Dự án đường dây 500kV từ Quảng Trạch đến Phố Nối, các lực lượng tham gia dự án đang không ngừng nỗ lực, vượt mọi khó khăn, thử thách, thi công theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Lãnh đạo EVN cũng sát sao tiến độ dự án hàng ngày; thường xuyên kiểm tra, đốc thúc, tháo gỡ các vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ dự án.

  • 22/03/2024 03:00

Lĩnh vực hoạt động