Cụm dự án lưới điện giải tỏa công suất các nhà máy Nhơn Trạch 3 và 4 gặp nhiều vướng mắc

Các dự án đường dây và trạm biến áp do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia đang đầu tư xây dựng nhằm giải tỏa công suất cho hai nhà máy điện (NMĐ) Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong bồi thường giải phóng mặt bằng (BTGPMB), gây nguy cơ không đảm bảo tiến độ cấp điện thử nghiệm, giải tỏa công suất của các nhà máy điện.

Cụm dự án truyền tải này gồm: đường dây 220kV NMĐ Nhơn Trạch 3 - Trạm biến áp 500kV Long Thành, đường dây 500kV NMNĐ Nhơn Trạch 4 - rẽ Phú Mỹ - Nhà Bè, Trạm biến áp 220kV Khu công nghiệp Nhơn Trạch và đấu nối, đường dây 220kV NMĐ Nhơn Trạch 3 - rẽ Mỹ Xuân - Cát Lái. 

Tổng giám đốc EVNNPT - ông Phạm Lê Phú cho biết đây là các dự án trọng điểm để giải tỏa công suất NMĐ Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4, tăng cường liên kết lưới, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh khu vực phía Nam trong đó có tỉnh Đồng Nai.

Theo Ban Quản lý dự án Điện – PVPower (đại diện Chủ đầu tư các NMĐ Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4), tiến độ của hai dự án nhà máy điện đang bám sát kế hoạch, nếu nhà máy điện hoàn thành nhưng không có đường dây truyền tải để giải tỏa công suất sẽ gây lãng phí nguồn lực của đất nước. Với tính chất cấp bách hiện nay, Ban Quản lý dự án Điện – PVPower cũng kiến nghị tỉnh Đồng Nai cần vào cuộc để sớm tháo gỡ mặt bằng cho các dự án truyền tải điện.

Ngày 23/11/2023, tại Đồng Nai, Tổng giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) – ông Phạm Lê Phú (thứ 3, từ trái sang) đi kiểm tra công trường dự án đường dây 500kV NMNĐ Nhơn Trạch 4 – rẽ Phú Mỹ - Nhà Bè và đường dây 220kV NMĐ Nhơn Trạch 3 – rẽ Mỹ Xuân – Cát Lái.

Kiểm tra công trường đường dây 500kV NMNĐ Nhơn Trạch 4 – rẽ Phú Mỹ - Nhà Bè và đường dây 220kV NMĐ Nhơn Trạch 3 – rẽ Mỹ Xuân – Cát Lái vào ngày 23/11, Tổng giám đốc EVNPT Phạm Lê Phú yêu cầu các ban chuyên môn và các ban quản lý dự án của EVNNPT lập kế hoạch chi tiết tiến độ điều hành các dự án, định kỳ hàng tuần họp điều độ; đồng thời báo cáo khó khăn vướng mắc đến Bộ Công Thương, Ban Chỉ đạo Nhà nước về các dự án trọng điểm năng lượng, UBND tỉnh Đồng Nai. 

Theo kế hoạch, NMĐ Nhơn Trạch 3 đóng điện ngược ngày 31/01/2024, hòa lưới phát điện thử nghiệm ngày 09/05/2024 và vận hành thương mại ngày 15/11/2024; NMNĐ Nhơn Trạch 4 đóng điện ngược ngày 30/06/2024, hòa lưới phát điện thử nghiệm ngày 07/11/2024 và vận hành thương mại 15/05/2025.

  • 24/11/2023 04:20

Lĩnh vực hoạt động