Thu xếp vốn cho dự án đường dây 500kV mạch 3 (Quảng Trạch - Phố Nối)

Trong các buổi làm việc mới đây với Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), đại diện các ngân hàng trong nước và quốc tế đều khẳng định: EVNNPT là doanh nghiệp nhà nước lớn, có uy tín, có chỉ số tín nhiệm tốt. Vì vậy, các ngân hàng cam kết sẽ thu xếp vốn trong khả năng có được cho dự án đường dây 500 kV mạch 3 (Quảng Trạch - Phố Nối).

Trong những ngày gần đây, tại Hà Nội, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia đã có các buổi làm việc với các ngân hàng: BIDV, Vietinbank, Vietcombank, VIB, ACB và Ngân hàng Bank of China (Hồng Kông) Chi nhánh TP.HCM để thu xếp vốn cho dự án đường dây 500 kV mạch 3 (Quảng Trạch - Phố Nối). Theo dự kiến, EVNNPT có nhu cầu vay khoảng 16.000 tỷ đồng để thực hiện dự án này.

Thu xếp vốn cho dự án đường dây 500kV mạch 3 (Quảng Trạch - Phố Nối)
EVNNPT làm việc với các ngân hàng để thu xếp vốn cho dự án đường dây 500 kV mạch 3 (Quảng Trạch - Phố Nối).

Tại các buổi làm việc với các ngân hàng, ông Vũ Trần Nguyễn - Phó Tổng giám đốc EVNNPT cho biết: Theo Quy hoạch điện VIII đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, dự án đường dây 500 kV mạch 3, bao gồm 4 cung đoạn: Quảng Trạch - Quỳnh Lưu, Quỳnh Lưu - Thanh Hoá, Thanh Hóa - Nam Định 1 và Nam Định 1 - Phố Nối.

Các dự án truyền tải này có vai trò quan trọng trong việc kết nối lưới điện liên miền, đặc biệt là đảm bảo cung ứng điện cho miền Bắc cho những năm tới. Các dự án có tính chất đặc biệt quan trọng giúp nâng cao năng lực truyền tải trục Bắc - Trung.

Hiện tại, EVNNPT đang triển khai các thủ tục đầu tư các dự án và trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Vì vậy, hiện nay đang tập trung đẩy nhanh các công việc liên quan đến thủ tục đầu tư, thu xếp vốn. Đây là dự án trọng điểm cấp bách rất cần sự phối hợp hỗ trợ từ phía các ngân hàng.

Đại diện BIDV, Vietinbank, Vietcombank, VIB, ACB và Ngân hàng Bank of China (Hồng Kông) cho biết: Trong những năm qua các ngân hàng đã có sự hợp tác, phối hợp chặt chẽ với EVNNPT và đã thực hiện thu xếp vốn cho nhiều dự án của Tổng công ty. Khẳng định: EVNNPT là doanh nghiệp nhà nước lớn, có uy tín, có chỉ số tín nhiệm tốt. Vì vậy, các ngân hàng rất sẵn sàng hợp tác và cam kết sẽ phối hợp tốt nhất với EVNNPT để thu xếp vốn trong khả năng có được nhằm thực hiện dự án, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Dự án đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối có tổng chiều dài 514 km, bao gồm 4 dự án thành phần:

- Dự án đường dây 500 kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu (dài 226 km).

- Dự án đường dây 500 kV Quỳnh Lưu - Thanh Hóa (2 mạch, dài 91 km).

- Dự án đường dây 500 kV Thanh Hóa - Nam Định 1 (dài 73 km).

- Dự án đường dây 500 kV Nam Định 1 - Phố Nối (dài 123 km).

Cụm dự án này có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc kết nối lưới điện liên miền, góp phần bảo đảm cung ứng điện cho miền Bắc. Khi đi vào hoạt động dự án đường dây 500 kV Quảng Trạch - Phố Nối sẽ giúp nâng cao khả năng truyền tải lên khoảng 5.000 MW (hiện nay khả năng truyền tải mạch 1 từ miền Trung ra miền Bắc chỉ đạt khoảng 2.200 MW). Dự án dự kiến đưa vào vận hành năm 2025 - 2026 với tổng vốn đầu tư 23.000 tỷ đồng./.

  • 25/08/2023 11:17

Lĩnh vực hoạt động