Thông báo đấu giá tài sản Nhà máy thủy điện Sông Bung 5

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 thông báo bán đấu giá "Nhà máy thủy điện Sông Bung 5" vào ngày 14/12/2018 bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên. Thông tin chi tiết như sau:

1. Tài sản đấu giá:

1.1. Tên tài sản: Nhà máy Thủy điện Sông Bung 5.

1.2. Tên dự án: Dự án thủy điện Sông Bung 5.

1.3. Quy mô, công suất dự án, sản lượng điện hằng năm, diện tích đất sử dụng:

- Quy mô công trình: Cấp II.

- Công suất lắp máy: 2x28,5MW.

- Sản lượng điện hằng năm: 208,85GWh.

- Diện tích đất sử dụng: 257,02 ha.

Thông tin chi tiết của tài sản được trình bày trong Bản Công bố thông tin kèm theo Hồ sơ tham gia đấu giá.

2. Nơi có tài sản đấu giá: Xã Mà Cooih, huyện Đông Giang và thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.

3. Hồ sơ pháp lý về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá: Chi tiết kèm theo Hồ sơ tham gia đấu giá.

4. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 1.688.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn, sáu trăm tám mươi tám tỷ đồng). Giá khởi điểm của tài sản đấu giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, phí trả nợ trước hạn và các loại thuế, phí, lệ phí, chi phí khác liên quan đến việc chuyển quyền khai thác, sang tên đổi chủ theo quy định của pháp luật.

Giá trị hợp đồng chuyển nhượng tài sản đấu giá sẽ bao gồm giá trúng đấu giá cộng thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật.

Người trúng đấu giá phải phối hợp với Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 làm thủ tục chuyển quyền khai thác, sang tên đổi chủ tài sản đấu giá. Phí trả nợ trước hạn (nếu có), mọi khoản thuế, phí, lệ phí và chi phí khác liên quan đến việc chuyển quyền khai thác, sang tên đổi chủ do người trúng đấu giá chịu.

5. Tiền đặt trước: 169.000.000.000 đồng/01 Hồ sơ tham gia đấu giá (Một trăm sáu mươi chín tỷ đồng/một Hồ sơ tham gia đấu giá).

6. Tiền mua Hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 Hồ sơ tham gia đấu giá (Năm trăm nghìn đồng/một Hồ sơ tham gia đấu giá).

7. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

8. Người tài sản đấu giá: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1, địa chỉ: Km 9+200 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

9. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Cổ phần Dịch vụ Đấu giá Việt Nam, địa chỉ: Số 71 ngõ 125 đường Tân Xuân, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội – Số điện thoại liên hệ: 024.32121723 - 0916.428728.

Kế hoạch cụ thể:

- Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức mua và nộp Hồ sơ tham gia đấu giá:

+ Mua Hồ sơ tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá đủ điều kiện theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và các quy định khác của pháp luật có liên quan, mua Hồ sơ tham gia đấu giá từ ngày 20/11/2018 đến trước 17 giờ 00 ngày 11/12/2018 (trong giờ hành chính các ngày làm việc: Sáng từ 08 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút) tại Văn phòng Công ty Cổ phần Dịch vụ Đấu giá Việt Nam, địa chỉ: Số 71 ngõ 125 đường Tân Xuân, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội - Số điện thoại liên hệ: 024.32121723 - 0916.428728.

+ Nộp Hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 20/11/2018 đến 17 giờ 00 phút ngày 11/12/2018 (trong giờ hành chính các ngày làm việc: Sáng từ 08 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút) tại trụ sở Công ty Cổ phần Tư vấn xây Dựng Điện 1, địa chỉ: Km 9+200 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội - Liên hệ ông Đặng Hữu Minh Tuấn, phòng Kế hoạch và Thị trường, số điện thoại: 0915. 026456.

- Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày có Thông báo Đấu giá tài sản đến trước ngày mở cuộc đấu giá 02 ngày làm việc. Việc xem tài sản được thực hiện bằng cách: Xem giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá tại trụ sở Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1, địa chỉ: Km 9+200 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội (trong giờ hành chính các ngày làm việc: Sáng từ 08 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút); xem hiện trạng tài sản đấu giá trên thực địa tại nơi có tài sản đấu giá, nếu thấy cần thiết (trong giờ hành chính các ngày làm việc: Sáng từ 08 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút).

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá.

+ Tiền đặt trước nộp vào tài khoản số: 26010000313271 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Mỹ Đình.

+ Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Dịch vụ Đấu giá Việt Nam.

- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Từ 08 giờ 30 phút ngày 14/12/2018 tại Khách sạn Fortuna Hà Nội, địa chỉ: Số 6B Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội./.

Các tài liệu liên quan:

1. Thông báo Đấu giá tài sản số 187-8/TB-VAS.HN ngày 20/11/2018Xem chi tiết và download tại đây

2. Quy chế cuộc đấu giá tài sản ban hành kèm theo Quyết định số 187-7/QĐ VAS.HN ngày 17/11/2018 (kèm Dự thảo Hợp đồng Chuyển nhượng Nhà máy thủy điện Sông Bung 5)Xem chi tiết và download tại đây

3. Nghị quyết số 02/2018/NQ-TVĐ1-ĐHĐCĐ ngày 03/10/2018 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 về việc thông qua phương án bán toàn bộ Nhà máy thủy điện Sông Bung 5. Xem chi tiết và download tại đây

4. Chứng thư Thẩm định giá số 280818.008/CTTĐ.TĐG ngày 28/8/2018 của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC. Xem chi tiết và download tại đây

5. Bản công bố thông tin bán tài sản NMTĐ Sông Bung 5. 

  • 20/11/2018 09:02

Lĩnh vực hoạt động