PECC1 tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2018

Ngày 31/7/2018, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 (PECC1) đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 tại hội trường trụ sở chính Công ty.

Tham dự Hội nghị có ông Phạm Nguyên Hùng- Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty, các đồng chí trong ban HĐQT và ban Tổng giám đốc, ban chấp hành Đảng bộ, đại diện Công đoàn, Đoàn thanh niên và đầy đủ lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Công ty.

Tại Hội nghị, Phó Tổng giám đốc Nguyễn Hữu Chỉnh đã thay mặt Tổng giám đốc báo cáo kết quả SXKD 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2018. Đồng chí cho biết: vượt lên nhiều khó khăn và thách thức, với sự chỉ đạo hợp lý, sát sao của bộ máy Lãnh đạo mới, cùng sự đồng lòng, cố gắng vượt bậc của toàn thể người lao động Công ty đã đạt được những kết quả nhất định về sản xuất kinh doanh (SXKD) và khắc phục tình hình tài chính, tạo tiền đề cho việc ổn định và phát triển SXKD các năm về sau, cụ thể là: tổng giá trị các Hợp đồng mới ký trong kỳ tăng 3,52% so với cùng kỳ năm 2017. Đặc biệt giá trị các hợp đồng thuộc lĩnh vực thủy lợi (là lĩnh vực mới tham gia của Công ty) đã đạt giá trị 69,92 tỷ, chiếm 27% giá trị hợp đồng mới; Bên cạnh đó, ban Lãnh đạo Công ty cũng đã đưa ra kế hoạch SXKD cùng nhiều giải pháp quyết liệt, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 trên các lĩnh vực công tác như: tập trung hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2018; tái cấu trúc tổ chức và quản trị công ty; tập trung vào công tác lao động, công tác tiền lương, giải quyết chế độ chính sách cho người lao động đồng thời đẩy mạnh công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực như: tổ chức các chương trình đào tạo dài hạn, đào tạo ngắn hạn và đào tạo nội bộ. Cũng tại Hội nghị đồng chí cho biết HĐQT đã có Nghị quyết về cam kết giải quyết triệt để vấn đề nợ lương người lao động sau khi bán dự án thủy điện Sông Bung 5 và thu hồi được tiền bán dự án. Trong 6 tháng đầu năm 2018, công tác quản trị quản lý và điều hành của Công ty được cải thiện rõ rệt, tạo được sự đồng thuận rất cao trong tập thể Lãnh đạo và CBCNV, từng bước lấy lại niềm tin và sự nhiệt huyết của người lao động. 

Ông Nguyễn Hữu Chỉnh - Phó Tổng giám đốc Công ty phát biểu tại Hội nghị

Song song với sự nỗ lực của toàn Công ty là sự hỗ trợ từng bước của EVN về cơ chế chính sách, đặc biệt trong việc nghiệm thu, thanh quyết toán các công trình đã hoàn thành. Cũng theo đó, dưới sự giám sát tài chính đặc biệt của EVN và xuất phát từ những nhu cầu phải đổi mới trong nội bộ, Công ty đã có những kế hoạch cụ thể để khắc phục và lành mạnh hóa tình trạng tài chính, trong đó gồm: xây dựng phương án bán toàn bộ NMTĐ Sông Bung 5, quản lý nợ phải thu, nợ phải trả, quản lý hàng tồn kho,…

Để có những bước đi đúng đắn và phát triển bền vững phù hợp với sự phát triển của thị trường và xã hội, Tổng giám đốc Công ty đã trực tiếp chỉ đạo xây dựng đề án tái cơ cấu toàn diện Công ty giai đoạn 2018-2020, định hướng 2025 với các nội dung về chiến lược phát triển, tái cấu trúc về quản trị, mô hình tổ chức, lĩnh vực và phạm vi hoạt động SXKD, tài chính, v.v..

Ông Phạm Nguyên Hùng- Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, ông Phạm Nguyên Hùng khẳng định sẽ tiếp tục thay đổi mạnh mẽ hơn nữa về tư duy trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo tiến độ và chất lượng các công trình, tập trung hoàn thành kế hoạch năm 2018, tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển thị trường đối với một số lĩnh vực tiềm năng khác như các dự án cáp ngầm, lưới điện thông minh, thủy điện tại Lào, năng lượng tái tạo, công trình thủy lợi, kè biển, kè sông, v.v..Nghiên cứu các ứng dụng KHCN mới, đề xuất các giải pháp/ sản phẩm kỹ thuật cao tiên tiến trong đầu tư xây dựng để gia tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh. 

  • 31/07/2018 02:57

Lĩnh vực hoạt động