Pecc1 tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và phòng cháy chữa cháy năm 2018

Theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và phòng cháy chữa cháy (PCCC), sáng ngày 29/5/2018, tại trụ sở Nhà máy thủy điện Sông Bung 5 đã diễn ra lễ khai mạc khóa huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC và thực tập phương án chữa cháy năm 2018 cho CBCNV Nhà máy thủy điện Sông Bung 5.

Tham dự lễ khai mạc có ông Đặng Hoàng Cầm, Phó Tổng Giám đốc - Chủ tịch Hội đồng an toàn, vệ sinh lao động Công ty; ông Đỗ Đình Khái, Phó Chánh Văn phòng Công ty; ông Lê Quốc Hữu, Phó Giám đốc Nhà máy thủy điện Sông Bung 5 và các CBCNV Nhà máy.

Khóa huấn luyện mang tính chất định kỳ hàng năm, giúp các CBCNV tham gia huấn luyện cập nhật những kiến thức cơ bản về công tác PCCC và nâng cao kỹ năng, kỹ thuật thao tác các phương tiện PCCC và chiến thuật chữa cháy. Công ty đã phối hợp với các đơn vị có chức năng để huấn luyện cho CBCNV Nhà máy, cụ thể: Phân viện an toàn, vệ sinh lao động & môi trường miền trung là đơn vị huấn luyện ATVSLĐ; Phòng cảnh sát PCCC và CN&CH Công an tỉnh Quảng Nam là đơn vị huấn luyện PCCC.

Khóa huấn luyện diễn ra trong 04 ngày, từ ngày 29/5/2018 đến hết ngày 01/6/2018 với sự tham gia của 42 học viên là CBCNV Nhà máy thủy điện Sông Bung 5

Một số hình ảnh của khóa huấn luyện:

  • 04/06/2018 03:52

Lĩnh vực hoạt động