PECC1 thông báo đấu giá tài sản gồm 13 xe ô tô

Ngày 28/03/2019 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 1 kết hợp với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tổ chức đấu giá 13 xe ô tô theo phương thức trả giá lên. Thông tin chi tiết như sau:

1, Thời gian, địa điểm xem tài sản: 

- Đăng ký xem tài sản: Từ ngày 11-3-2019 đến ngày 20-3-2019 tại trụ sở Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - số 2 phố Quang Trung, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, Hà Nội. 

- Xem tài sản: Ngày 21-3-2109 và ngày 22-3-2019 tại Trụ sở PECC1 - km9+200 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội. 

2, Thời gian, địa điểm cấp hồ sơ tham gia đấu giá: 

- Trung tâm cấp túi hồ sơ và đơn đăng ký tham gia đấu giá cho các khách hàng tại Trụ sở Trung tâm từ ngày 11-3-2019 đến ngày 26-3-2019

3, Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức tham gia đấu giá:

Thời gian, địa điểm, cách thức nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Khách hàng nộp hồ sơ tham gia đấu giá trực tiếp tại Trụ sở Trung tâm từ ngày

11-3-2019 đến ngày 26-3-2019​. 

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 25-3-2019 và ngày 26-3-2019. 

- Điều kiện tham gia đấu giá: Các tổ chức, cá nhân đã nộp tiền đặt trước, hồ sơ tham gia đấu giá đúng quy định; không thuộc các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản.

4, Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Ngày 28-3-2019 tại Trụ sở Trung tâm​.

5, Hình thức, phương thức đấu giá: 

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng tại cuộc đấu giá cho đến khi không còn người trả giá thì kết thúc cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Nội dung chi tiết xem và download tại đây

 

  • 12/03/2019 03:31

Lĩnh vực hoạt động