Lễ ký hợp đồng dịch vụ tư vấn Dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình

Sáng ngày 23 tháng 7 năm 2018, tại trụ sở Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thuỷ lợi 1 đã diễn ra lễ ký kết hợp đồng dịch vụ tư vấn giữa Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 1 và Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 (PECC1) về việc thực hiện công tác Khảo sát, lập Thiết kế kỹ thuật - Bản vẽ thi công thuộc dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình.

Đây là dự án do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 15/04/2017, được thực hiện tại huyện Lạc Sơn và huyện Yên Thủy từ năm 2017 - 2022 với tổng mức đầu tư 3.115 tỷ đồng. Dự án nhằm xây dựng hồ chứa có dung tích khoảng 95 triệu m3 điều tiết nguồn nước tưới cho khoảng 6.460 ha đất canh tác của 17 xã thuộc 2 huyện Lạc Sơn và Yên Thủy; tạo nguồn cấp nước bổ sung cho các công trình ở hạ lưu trong mùa kiệt (tưới 2.500 ha huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) với lưu lượng 2 m3 /s; cấp nước 200 ha khu công nghiệp Lạc Thịnh, huyện Yên Thủy; cấp nước sinh hoạt cho 3.500 người dân thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn; tạo cơ sở cho phát triển kinh tế vùng theo định hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp, góp phần ổn định đời sống nhân dân hai huyện Yên Thủy và Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình và huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo PECC1, ông Phạm Nguyên Hùng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty đã cam kết sẽ cung cấp gói dịch vụ tư vấn tốt nhất đáp ứng các yêu cầu rất khắt khe của đối tác về tiến độ và chất lượng sản phẩm đồng thời thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ và trách nhiệm theo như hợp đồng đã ký.

  • 24/07/2018 11:03

Lĩnh vực hoạt động