Đóng điện TBA 220kV Mường Tè và đường dây 220kV Mường Tè – Lai Châu

Vào lúc 1h42 phút ngày 26/2, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) phối hợp với các đơn vị liên quan đóng điện máy biến áp AT1 (220/110/22kV -250MVA) của trạm biến áp 220kV Mường Tè và Công trình đường dây 220kV Mường Tè- Lai Châu.

Trạm biến áp 220kV Mường Tè

TBA 220kV Mường Tè (huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu) có tổng mức đầu tư 436,68 tỷ đồng được xây dựng mới kiểu ngoài trời, với quy mô 02 MBA 220kV-250MVA. Dự án này PECC1 đã cung cấp dịch vụ tư vấn khảo sát xây dựng, lập Thiết kế kỹ thuật, Thiết kế Bản vẽ thi công, lập hồ sơ mời thầu – dự toán gói thầu; Lập các Báo cáo chuyên ngành: PCCC, Viễn thông, SCADA, Đo đếm; Giám sát môi trường trong giai đoạn thi công; Đo đạc, lập hồ sơ giải thửa phục vụ công tác đền bù giải phóng mặt bằng. Trong đó, giai đoạn này lắp 01 MBA 220kV-250MVA. Phía 220kV lắp đặt theo sơ đồ 2 thanh cái, đầy đủ thiết bị cho 04 ngăn lộ 220kV (trong đó gồm 01 ngăn lộ tổng, 01 ngăn liên lạc, 02 ngăn đường dây mạch kép). Phía 110kV lắp đặt theo sơ đồ 2 thanh cái có thanh cái vòng, đầy đủ thiết bị cho 12 ngăn lộ 110kV và dự phòng vị trí để lắp đặt các ngăn lộ trong tương lai.

Một khoảng cột thuộc đường dây 220kV Mường Tè – Lai Châu

Đường dây 220kV Mường Tè - Lai Châu có tổng mức đầu tư 344,96 tỷ đồng được triển khai xây dựng trên địa bàn huyện Mường Tè và huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu. Công trình tổng chiều dài 51,8 km, 2 mạch, điểm đầu là TBA 220kV Mường Tè và điểm cuối là TBA 500kV Lai Châu. Cũng tại dự án này, PECC1 đã cung cấp dịch vụ tư vấn khảo sát giai đoạn TKKT-BVTC, lập TKKT-DT, lập thiết kế BVTC, HSMT, lập Báo cáo giám sát Môi trường trong giai đoạn thi công, đo vẽ trích lục bản đồ phục vụ GPMB.

Đóng điện TBA 220kV Mường Tè và đường dây 220kV Mường Tè – Lai Châu đảm bảo giải tỏa công suất các nhà máy thủy điện vừa và nhỏ khu vực Tây Bắc lên lưới điện quốc gia, tăng cường liên kết hệ thống điện khu vực, nâng cao độ an toàn, tin cậy và ổn định vận hành hệ thống điện khu vực và quốc gia.

  • 26/02/2021 10:36
  • Hoàng Hạnh

Các Tin khác

Lĩnh vực hoạt động