Phê duyệt Thiết kế kỹ thuật và Dự toán xây dựng Công trình Nhà máy TĐ Hòa Bình mở rộng

Ngày 24-9-2020, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã ra quyết định số 194/QĐ-HĐTV về việc phê duyệt Thiết kế kỹ thuật và Dự toán xây dựng Công trình Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng do Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 1 lập tháng 8,9/2020.

Dự án Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 389/QĐ-TTg, ngày 11/4/2018 với Tổng mức đầu tư 8.596 tỷ đồng. Quy mô nhà máy mở rộng 2 tổ x 240 MW, điện lượng trung bình hàng năm 479 triệu kWh và tăng khả năng huy động điện năng giờ cao điểm của Nhà máy Hòa Bình hiện hữu vào mùa khô khoảng 264,4 triệu kWh/năm. 

Theo đó, EVN đã phê duyệt Thiết kế kỹ thuật và Dự toán xây dựng Công trình NMTĐ Hòa Bình mở rộng, với một số nội dung chính như sau:

Cấp công trình

  • Công trình chính: Cấp đặc biệt theo QCVN 04-05:2012.

  • Công trình tạm: Cấp II theo QCVN 04-05:2012, riêng đê quây thượng lưu: Cấp I theo QCVN 04-05:2012.

Địa điểm xây dựng

Vị trí tuyến xây dựng công trình chính bố trí bên bờ phải tuyến đập thủy điện Hòa Bình hiện hữu: Nhà máy thuộc phường Phương Lâm, cửa lấy nước và kênh dẫn vào thuộc các phường Thái Bình, Phương Lâm, Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Tiêu chuẩn thiết kế

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 04-05:2012 Công trình thủy lợi – Các quy định chủ yếu về thiết kế và các tiêu chuẩn chuyên ngành trong nước và ngoài nước.

Nhà thầu tư vấn lập thiết kế

  • Tư vấn chính: Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 1 (PECC1).

  • Tư vấn nước ngoài trợ giúp: Viện thiết kế thủy công Matxcova (Joint Stock Company Designing, Surveying and Research Institute Hydroproject - HPI, Liên Bang Nga).

Cũng theo quyết định, NMTĐ Hòa Bình mở rộng đảm bảo giữ nguyên các hạng mục của Công trình thủy điện Hòa Bình hiện hữu; Công trình mở rộng được thiết kế xây dựng tuyến năng lượng và nhà máy mới bên phải tuyến đập Hòa Bình, gồm các hạng mục chính: Kênh dẫn nước, cửa lấy nước, đường hầm dẫn nước, nhà máy thủy điện (NMTĐ) và kênh xả sau NMTĐ xả nước trở lại sông Đà, trạm phân phối điện kiểu kín (GIS) ở thượng lưu NMTĐ; đường dây đấu nối 500 kV vào Hệ thống điện Quốc gia. 

Dự án NMTĐ Hòa Bình mở rộng sẽ được khởi công trong năm 2020 và phát điện tổ máy số 1 trong năm 2024. Khi dự án đi vào vận hành sẽ tăng khả năng công suất phủ đỉnh cho hê thống điện Quốc gia, khai thác tối đa nguồn nước xả thừa hàng năm vào mùa lũ của NMTĐ Hoà Bình hiện hữu để phát điện. Nâng cao khả năng điều tần, ổn định tần số của hệ thống điện Quốc gia, góp phần giảm chi phí vận hành hệ thống điện Quốc gia. Đồng thời giảm cường độ làm việc của các tổ máy hiện hữu, qua đó kéo dài tuổi thọ của thiết bị, tiết kiệm chi phí bảo dưỡng, sửa chữa.

 

  • 28/09/2020 03:51

Lĩnh vực hoạt động