PECC1 tổ chức thành công ĐHĐCĐ bất thường năm 2020

Sáng ngày 2/11/2020, tại trụ sở Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 (PECC1) đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ bất thường để thông qua nội dung về “Tờ trình: Giá khởi điểm đấu giá và Phương án bán Nhà máy TĐ Sông Bung 5”.

Đại hội được tổ chức với sự tham dự của 55 cổ đông, đại diện cho 60,45% cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty.

Tới tham dự Đại hội, về phía Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có các ông Nguyễn Tài Anh – Phó TGĐ EVN kiêm Chủ tịch HĐQT PECC1, ông Nguyễn Trung Khang– Phó trưởng Ban Quản lý vốn, ông Thạch Văn Năng – Phó trưởng Ban Kiểm toán nội bộ và Giám sát tài chính, bà Lê Thị Minh Hà – Phó trưởng Ban Tài chính kế toán.

Về phía PECC1 có đầy đủ các ông là thành viên HĐQT, thành viên ban TGĐ Công ty, thành viên Ban kiểm soát và lãnh đạo của nhiều đơn vị trong Công ty.

Tại Đại hội, Ban lãnh đạo PECC1 đã giải đáp thắc mắc cũng như cung cấp đầy đủ thông tin các câu hỏi của đại diện cổ đông xoay quanh những vấn đề liên quan đến việc bán nhà máy thủy điện Sông Bung 5.

Kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông qua "Giá khởi điểm đấu giá và Phương án bán Nhà máy TĐ Sông Bung 5" theo Tờ trình số 02/2020/TTr-TVĐ1-ĐHĐCĐ ngày 27/10/2020 với 100% số phiếu bầu, cụ thể như sau:

  • Phương án đấu giá: Công ty kiến nghị thực hiện theo Phương án đấu giá đã được ĐHĐCĐ phê duyệt tại khoản 1 Điều 6 Nghị quyết số 01/2020/NQ- TVĐ1-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2020, cụ thể như sau:

                     - Về hình thức: Thực hiện bán tài sản NMTĐ Sông Bung 5 theo hình thức đấu giá công khai theo Luật đấu giá tài sản.

                    - Về phương thức: bán toàn bộ tài sản NMTĐ Sông Bung 5 có tiếp nhận toàn bộ đội ngũ vận hành NMTĐ Sông Bung 5 theo Phương án sử dụng lao động do Công ty xây dựng.

                  - Tổ chức thực hiện đấu giá: Việc đấu giá tài sản sẽ được thực hiện thông qua tổ chức đấu giá trung gian hợp pháp, có uy tín, đủ điều kiện thực hiện đấu giá tài sản theo các quy định của pháp luật.

  • Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá là 1.390.236.000.000 đồng, bao gồm cả khoản nợ vay Ngân hàng của dự án NMTĐ Sông Bung 5, không bao gồm thuế GTGT và các loại thuế, phí, lệ phí... liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu theo quy định của pháp luật.
  • Thời gian thực hiện: trong năm 2020.

Sau buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 của PECC1 đã thành công tốt đẹp.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Đại hội:

Ông Nguyễn Tài Anh – Phó TGĐ EVN, Chủ tịch HĐQT PECC1 phát biểu

Ông Phạm Nguyên Hùng - Tổng Giám đốc PECC1, thành viên HĐQT phát biểu

Các cổ đông thảo luận tại Đại hội

Đại hội bỏ phiếu biểu quyết.

Lĩnh vực hoạt động