PECC1 tổ chức huấn luyện An toàn vệ sinh lao động - đợt 3 năm 2014

Thực hiện kế hoạch công tác an toàn vệ sinh lao động năm 2014. Trong các ngày 27÷29/8, Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 phối hợp với Công ty cổ phần đào tạo và nghiên cứu quản lý kinh tế tiếp tục tổ chức lớp huấn luyện An toàn vệ sinh lao động tại công trường thủy điện Sông Bung 2 cho CBCNV Ban TVGS thủy điện Sông Bung 2.

Khoá huấn luyện được tổ chức định kỳ hàng năm, để giúp CBCNV nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các quy định về an toàn vệ sinh lao động, cũng như nâng cao kiến thức và kỹ năng về an toàn vệ sinh lao động, như thao tác an toàn điện; biện pháp an toàn làm việc trên cao, trong hầm sâu; biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; kỹ năng sơ cứu người bị nạn... nhằm bảo vệ sức khỏe, tính mạng, tránh tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp cho người lao động, cũng như bảo vệ tài sản của Công ty.

Kết thúc khóa huấn luyện các học viên làm bài kiểm tra sát hạch, được cấp Chứng chỉ về an toàn vệ sinh lao động theo quy định.

Đ/c Phùng Văn Hoài - Phó Tổng Giám đốc phát biểu tại Lễ khai mạc lớp huấn luyện

Đ/c Trần Quang Dũng - Trưởng P3 phát biểu tại Lễ khai mạc lớp huấn luyện

 

Hình ảnh khác tại lớp huấn luyện

Lĩnh vực hoạt động