Pecc1 tổ chức huấn luyện An toàn vệ sinh lao động năm 2014

Thực hiện kế hoạch công tác an toàn vệ sinh lao động năm 2014. Trong các ngày 12÷13/6 và ngày 17÷19/6, Pecc1 phối hợp với Công ty cổ phần đào tạo và nghiên cứu quản lý kinh tế đã tổ chức 02 lớp huấn luyện An toàn vệ sinh lao động, tại Nhà máy thủy điện Sông Bung 5 dành cho CBCNV NMTĐSB5, Ban TVGS SB2; và tại trụ sở Công ty dành cho Lãnh đạo Công ty, Trưởng các đơn vị và CBCNV các phòng ban khác.

Khóa huấn luyện được tổ chức định kỳ hàng năm, nhằm giúp các CBCNV nâng cao ý thức, kiến thức và kỹ năng về an toàn vệ sinh lao động, như kỹ năng phòng chống cháy nổ, kỹ năng thoát hiểm, kỹ năng sơ cứu người bị nạn... Nhằm bảo vệ sức khỏe, tính mạng, tránh tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp cho người lao động, cũng như tài sản của Công ty.

Kết thúc khóa huấn luyện các học viên đã làm bài kiểm tra sát hạch, được cấp Chứng chỉ, Chứng nhận về an toàn vệ sinh lao động theo quy định của Nhà nước.

Dưới đây là một số hình ảnh của khóa huấn luyện:

Lãnh đạo công ty tham dự khóa huấn luyện:

Tổng Giám đốc Nguyễn Tài Sơn phát biểu tại buổi khai mạc

CBCNV thực hành thao tác kỹ năng sơ cứu người bị nạn:

Lĩnh vực hoạt động