Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021 và Triển khai nhiệm vụ năm 2022

Sáng ngày 18/1/2022, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 (PECC1) đã long trọng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021, triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh và các giải pháp quản lý, điều hành năm 2022 tại hội trường trụ sở chính Công ty.

Về tham dự Hội nghị tổng kết có ông Nguyễn Tài Anh - Phó Tổng giám đốc EVN kiêm Chủ tịch HĐQT PECC1, ông Nguyễn Xuân Nam – Phó Tổng giám đốc EVN cùng các ông bà là đại diện các Ban của EVN.

Về phía PECC1 có ông Nguyễn Hữu Chỉnh - Tổng Giám đốc Công ty, các thành viên HĐQT, ban Tổng Giám đốc, ban chấp hành Đảng bộ, đại diện Công đoàn, và đầy đủ lãnh đạo các đơn vị, phòng ban thuộc PECC1.

Ban Chủ tọa Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, ông Nguyễn Hữu Chỉnh cho biết: Bối cảnh đại dịch Covid-19 kéo dài đã ảnh hưởng rất lớn đến công tác triển khai các dự án của PECC1, đặc biệt là các dự án có công tác khảo sát hiện trường; quy mô thị trường khảo sát thiết kế truyền thống ngày càng thu hẹp kèm theo sự cạnh tranh lớn giữa các tư vấn; lĩnh vực tài chính vẫn còn nhiều khó khăn do tồn đọng từ những năm trước, cùng với đó là sự thay đổi lớn về đội ngũ nhân sự trong ban điều hành. Trước tình hình đó, Ban TGĐ đã đề xuất HĐQT đặt ưu tiên giải quyết một số mục tiêu cấp bách như: đẩy mạnh công tác phát triển thị trường để có doanh thu; đẩy mạnh việc thu hồi công nợ để có dòng tiền phục vụ sản xuất; tăng cường tiết kiệm, sử dụng tối ưu chi phí để đạt lợi nhuận tốt nhất. Bên cạnh đó Công ty cũng ưu tiên vào việc chi trả tiền lương nhằm nâng cao đời sống của người lao động. Với định hướng đúng đắn của HĐQT, công tác tổ chức điều hành quyết liệt và linh hoạt của Ban Tổng Giám đốc, sự đồng lòng cao của người lao động, cùng với sự hỗ trợ kịp thời của lãnh đạo và các Ban trong Tập đoàn, PECC1 đã vượt qua năm 2021 với những kết quả tích cực. Kết thúc năm 2021, bức tranh tài chính của Công ty đã có chuyển biến rõ rệt, cụ thể: Lĩnh vực Năng lượng tái tạo đạt 130% so với chỉ tiêu ĐHĐCĐ giao, đạt 230% so với năm 2020; Lợi nhuận sau thuế tăng 934% so với năm 2020. Trong năm vừa qua, công ty đã ký được nhiều hợp đồng mới với tổng giá trị hợp đồng khoảng 787,2 tỷ đồng (tăng 200% so với năm 2020); đồng thời đạt được mức lợi nhuận SXKD trước khi xử lý các tồn đọng tài chính là 132,45 tỷ đồng, cao hơn 3 lần kết quả đạt được năm 2020.

Ông Nguyễn Hữu Chỉnh - Tổng Giám đốc Công ty phát biểu tại Hội nghị

Trong 2021, các dự án tư vấn trọng điểm được Công ty chú trọng triển khai như: Dự án thủy điện Hòa Bình mở rộng, thủy điện Ialy mở rộng, thủy điện Tanahu tại Nepal…; Đường dây 500kV Monsoon – Thạch Mỹ ( FS - phần trên lãnh thổ Lào); TBA 500kV Lào Cai…; Hoàn thành công tác QLDA dự án điện gió Đak Đoa; Lập TKKT dự án điện gió Cà Mau 1A-1D; Lập báo cáo FS dự án LNG Ô Môn 2, Long An 1&2; Tư vấn hỗ trợ Chủ đầu tư quản lý hợp đồng NMNĐ Quảng Trạch I; Triển khai thiết kế các nhà máy điện rác như: Điện rác Thọ Xuân-Thanh Hóa, điện rác Lạng Sơn, Điện rác Hà Nội…

Công tác quản trị năm qua của Công ty đã có nhiều chuyển biến, qua đó, Công ty đã tập trung rà soát và tiến hành sửa đổi bổ sung nhiều quy chế quan trọng; thực hiện sắp xếp tinh gọn đầu mối lại Trung tâm Tư vấn Thủy điện để tập trung nguồn nhân lực, tăng tính linh hoạt và hiệu quả; bên cạnh đó thành lập Trung tâm Tư vấn Lưới điện trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Tư vấn Đường dây và Trung tâm Tư vấn Trạm, kiện toàn cơ cấu tổ chức để Trung tâm đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2022.

Trong năm 2022, Công ty sẽ tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy trình quản lý nội bộ phù hợp với các văn bản luật và quy định của EVN, cũng như sửa đổi, bổ sung các quy trình sản xuất, các cơ chế và chính sách quản lý nhân sự, đãi ngộ cạnh tranh để phát triển đội ngũ chuyên gia, kỹ sư. Công ty cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh khai thác thị trường công việc truyền thống, nhất là các dự án từ EVN và các đơn vị thuộc EVN. Áp dụng khoa học công nghệ trong việc quản lý và điều hành sản xuất, đầu tư hệ thống hạ tầng thông tin, cụ thể là: Hoàn thiện và thực hiện kế hoạch chuyển đổi số dựa trên bộ chỉ tiêu của các nhiệm vụ chuyển đổi số của Tập đoàn trong lĩnh vực quản trị; triển khai theo kế hoạch chương trình phát triển áp dụng BIM trong tư vấn thiết kế; đẩy mạnh áp dụng hiệu quả hơn các phần mềm trong giao và quản lý công việc (phần mềm Base WeWork, Doffice, quản lý lương…).

Đối với công tác vận hành và sản xuất tại NMTĐ Sông Bung 5, Công ty sẽ chỉ đạo để lập ra phương án vận hành cho nhà máy với mục tiêu khai thác tối ưu nguồn nước, tối ưu doanh thu bán điện cho NMTĐ Sông Bung 5; Tiến hành xây dựng trung tâm quản lý, giám sát từ xa đặt tại trụ sở Công ty; Làm việc, thỏa thuận với một số phụ tải liền kề để sớm hoàn thiện phương án bán điện trực tiếp theo cơ chế thí điểm DPPA để báo cáo Tập đoàn và các cơ quan  liên quan trong năm 2022.

Hội nghị cũng đã nghe các bài tham luận của nhiều lãnh đạo đơn vị tập trung phân tích, đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác tư vấn, điều hành sản xuất, quản trị doanh nghiệp và phát triển thị trường.

Ông Nguyễn Xuân Nam - Phó Tổng Giám đốc EVN phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Nguyễn Xuân Nam – phó TGĐ EVN cho biết: mặc dù dịch bệnh covid-19 kéo dài đã dẫn đến những khó khăn chung trong cả nước, nhưng PECC1 đã đạt được những thành tựu rất đáng mừng trong sản xuất kinh doanh năm 2021. Qua đó cho thấy sự chỉ đạo sát sao của Tập đoàn cũng như những đóng góp to lớn của đồng chí Chủ tịch HĐQT công ty Nguyễn Tài Anh, cùng sự nỗ lực của toàn bộ CBCNV PECC1. Ông hy vọng trong năm 2022, công ty sẽ xử lý xong các tồn đọng về tài chính, làm tiền đề phát triền cho các năm tiếp theo; đồng thời ông cũng đánh giá cao về kế hoạch của Công ty đối với NMTĐ Sông Bung 5. Ông Nguyễn Xuân Nam hy vọng năm 2022, Công ty sẽ không ngừng đổi mới sáng tạo, luôn làm việc trên tinh thần “khởi nghiệp” để đưa PECC1 ngày càng phát triển vượt bậc.

Ông Nguyễn Tài Anh - Phó Tổng Giám đốc EVN kiêm Chủ tịch HĐQT PECC1 phát biểu tại Hội nghị

Chia sẻ tại hội nghị, ông Nguyễn Tài Anh cho biết, năm 2021 là một năm hết sức khó khăn, nhưng nhờ có sự điều hành quyết liệt, tâm huyết của ban lãnh đạo, PECC1 đã đạt được những kết quả tương đối khả quan về tài chính. Ông đề cao tinh thần trách nhiệm, cũng như sự đổi mới trong tư duy của ban lãnh đạo công ty, đây sẽ là tiền đề rất quan trọng để giúp Công ty đạt được các mục tiêu trong những năm tiếp theo. Cũng nhờ đó, công tác chi trả tiền lương, chế độ chính sách cho người lao động đã làm tốt hơn rất nhiều so với các năm trước, góp phần củng cố niềm tin cho người lao động vào Tập đoàn, vào Ban lãnh đạo công ty cũng như củng cố lại tên tuổi cho PECC1 trước khách hàng và các chủ đầu tư. Đạt được thành quả như vậy, ngoài sự nỗ lực của ban lãnh đạo, còn là sự giúp đỡ của Tập đoàn và các Ban trong EVN, cũng như sự đồng lòng chia sẻ, quyết tâm rất lớn của toàn thế CBCNV. Ông Nguyễn Tài Anh cho biết, Công ty xây dựng kế hoạch năm 2022 với định hướng “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả” phù hợp với chủ trương của Chính phủ, theo đó là An toàn trong lao động, linh hoạt trong công tác SXKD, Tư vấn và đạt được hiệu quả cao trong công việc. Bước vào năm 2022, cùng nhiều nhiệm vụ nặng nề, nhưng với tinh thần của Hội nghị hôm nay, ông tin tưởng công ty sẽ hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đề ra.

Thay mặt công ty, Tổng Giám đốc Nguyễn Hữu Chỉnh đã ghi nhận những góp ý, chỉ đạo của lãnh đạo Tập đoàn, cũng như đánh giá cao những bài tham luận của lãnh đạo các đơn vị, phòng ban trong Công ty. Ông hy vọng, năm 2022 sẽ là năm bản lề cho các năm tiếp theo, nhằm đưa công ty phát triển ổn định, bền vững.

Ông Nguyễn Tài Anh trao hoa và bằng khen cho các đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong năm 2021

Để ghi nhận sự nỗ lực phấn đấu của các tập thể đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, Hội nghị đã trao bằng khen cho 03 tập thể gồm: Phòng Kế hoạch và Thị trường, Trung tâm Tư vấn Trạm và Trung tâm Tư vấn Đường dây.

Sau hơn 3 giờ làm việc khẩn trương và tích cực, Hội nghị đã kết thúc thành công tốt đẹp, tổng kết được nhiều kinh nghiệm thực tiễn có giá trị và nhận được nhiều ý kiến đóng góp quý báu giúp Công ty ngày càng hoàn thiện và có nhiều tiến bộ hơn nữa trong việc nâng cao chất lượng công tác Tư vấn và củng cố uy tín thương hiệu PECC1.

Một số hình ảnh khác tại Hội nghị:

Ông Trần Anh Tuấn - Phó Chánh phụ trách Văn phòng phát biểu khai mạc Hội nghị

Ông Lê Đăng Chấn - Trưởng phòng Tổ chức và Nhân sự - trình bày tham luận về Công tác quản trị Công ty

Ông Phùng Thế Anh - Giám đốc Trung tâm Lưới điện - Trình bày tham luận về thuận lợi - khó khăn của khối lưới và tính đáp ứng,

đảm bảo chất lượng trong công việc với các Chủ đầu tư

Ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Trung tâm Nhiệt điện & Năng lượng mới - Trình bày tham luận về thuận lợi, khó khăn của khối nhiệt 

và tính đáp ứng, đảm bảo chất lượng trong công việc với các Chủ đầu tư

Ông Đỗ Việt Khoa - Trưởng phòng Kế hoạch và Thị trường - Trình bày tham luận về công tác Phát triển thị trường.

Toàn cảnh Hội nghị 

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

  • 18/01/2022 02:13
  • Hoàng Hạnh

Lĩnh vực hoạt động