Đóng điện thông tuyến đường dây 500kV mạch 3

Vào lúc 20h ngày 31/7, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT)/Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) phối hợp với các đơn vị liên quan đóng điện kỹ thuật Đường dây 500kV Vũng Áng – Quảng Trạch. Sau khi đóng điện, toàn bộ dự án Đường dây 500kV mạch 3 Vũng Áng - Quảng Trạch - Dốc Sỏi – Pleiku 2 được thông tuyến.

Đoạn tuyến đường dây 500kV Vũng Áng - Quảng Trạch hoàn thành đóng điện

Tăng cường năng lực truyền tải điện Bắc - Nam

Ông Trương Hữu Thành – Phó Tổng giám đốc EVNNPT cho biết: Quá trình triển khai dự án đường dây 500kV Vũng Áng – Quảng Trạch nói riêng và toàn tuyến đường dây 500kV mạch 3 gặp rất nhiều yếu tố khách quan tác động như các đợt dịch COVID-19 năm 2020, 2021, bão lũ và đặc biệt vướng mắc kéo dài trong bồi thường giải phóng mặt bằng.

Mặc dù vậy, dự án thường xuyên nhận được sự quan tâm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển Điện lực, Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong việc chỉ đạo, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Cùng với đó là sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương từ cấp tỉnh/huyện/xã có đường dây đi qua đã tạo mặt bằng để đơn vị thi công triển khai dự án và hoàn thành dự án.

Theo Phó Tổng giám đốc EVNNPT Trương Hữu Thành, việc đóng điện dự án đường dây 500kV Vũng Áng – Quảng Trạch có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thành toàn bộ dự án đường dây 500kV mạch 3. Khi dự án hoàn thành sẽ góp phần tăng cường năng lực truyền tải lưới điện 500kV của hệ thống điện quốc gia; giải tỏa công suất nguồn nhiệt điện và năng lượng tái tạo trong khu vực; góp phần đảm bảo cung ứng điện cho tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Gia Lai, Kon Tum, thành phố Đà Nẵng và phụ cận.

Dự án đường dây 500kV Vũng Áng – Quảng Trạch – Dốc Sỏi – Pleiku 2:

- Chủ đầu tư: Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia

- Quản lý, điều hành dự án: Ban QLDA các công trình điện miền Trung

- Gồm 3 dự án thành phần:

+ Đường dây 500kV Quảng Trạch - Vũng Áng và sân phân phối 500kV Trung tâm Điện lực Quảng Trạch

+ Đường dây 500kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi -đóng điện tháng 5/2022 (dự án do PECC1 tư vấn khảo sát giai đoạn lập TKKT, lập TKKT-DT, BVTC và HSMT; đo vẽ trích lục bản đồ phục vụ công tác GPMB)

+ Đường dây 500kV Dốc Sỏi - Pleiku 2 - đóng điện tháng 6/2021 (dự án do PECC1 làm tư vấn giám sát khảo sát giai đoạn lập TKKT-BVTC từ G36 đến điểm cuối)

- Tổng mức đầu tư: 11.949 tỷ đồng

- Khởi công: ngày 18/12/2018

- Đóng điện thông tuyến: tháng 7/2022

- Quy mô tổng thể của 3 dự án bao gồm: 

+ Xây dựng mới gần 742km đường dây 500kV mạch kép đi qua 9 tỉnh/ thành phố

+ Xây dựng mới 08 ngăn lộ 500kV tại sân phân phối Trung tâm Điện lực Quảng Trạch

+ Mở rộng một số ngăn lộ 500kV tại các trạm biến áp 500kV Vũng Áng, Dốc Sỏi, Pleiku 2

+ Xây dựng mới 03 trạm lặp quang và 03 nhà quản lý vận hành đội truyền tải điện.

  • 31/07/2022 10:00

Lĩnh vực hoạt động