Đóng điện mạch 2 đường dây 220kV Dốc Sỏi – Quảng Ngãi

Vừa qua, công trình treo dây mạch 2 đường dây 220kV Dốc Sỏi – Quảng Ngãi có chiều dài 59,3km đã được Ban Quản lý dự án truyền tải điện thuộc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện đóng điện.

Công trình treo dây mạch 2 đường dây 220kV Dốc Sỏi – Quảng Ngãi

Dự án do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư. 

Mạch 2 đường dây 220kV Dốc Sỏi – Quảng Ngãi xuất phát từ Trạm biến áp 500/220kV Dốc Sỏi (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) đến điểm cuối là Trạm biến áp 220kV Quảng Ngãi (huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi).

Đường dây được triển khai thi công từ cuối năm 2021. Theo ông Nguyễn Quang Anh – Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án truyền tải điện, trước khi triển khai dự án, tuyến đường dây trước đó đưa vào vận hành năm 2012 luôn trong tình trạng đầy và quá tải do phụ tải tăng nhanh. Công trình treo dây mạch 2 đường dây 220kV Dốc Sỏi – Quảng Ngãi góp phần tăng cường khả năng tải của đường dây, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho tỉnh Quảng Ngãi và vùng phụ cận, đồng thời giúp giải tỏa nguồn năng lượng tái tạo trong khu vực. 

  • 12/09/2023 03:09

Lĩnh vực hoạt động