Đại hội Công đoàn EVNPECC1 lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028

Ngày 24/5/2023, Tại Hội trường Công ty, Công đoàn Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 1 (CĐ PECC1) đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội đã bầu 13 đồng chí vào BCH Công đoàn khóa XI và bầu 03 đại biểu dự Đại hội VI Công đoàn ĐLVN, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Uông Quang Huy – Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam (CĐ ĐLVN), các đồng chí lãnh đạo Công đoàn EVNPECC1, Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc, lãnh đạo các phòng chức năng và các đơn vị và 106 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 506 Đoàn viên Công đoàn Công ty.

Phát biểu khai mạc tại đại hội, đồng chí Đỗ Khang An – Chủ tịch CĐ Công ty cho biết: Nhiệm kỳ qua (2019 – 2023) CĐ PECC1 đã không ngừng trưởng thành, vững mạnh, hoạt động rất tích cực và có hiệu quả, hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra. Mọi mặt hoạt động công đoàn Công ty luôn nhận được sự chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi của Đảng ủy Công ty, lãnh đạo các đơn vị cũng như sự ủng hộ nhiệt tình của các Đoàn thể và tập thể Đoàn viên Công đoàn.

Đồng chí Đỗ Khang An - Chủ tịch CĐ PECC1 phát biểu tại Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, CĐ PECC1 đã đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động, khắc phục nhiều khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện tốt những nhiệm vụ do ĐHCĐ Công ty lần thứ X đề ra. Công đoàn đã phối hợp với chính quyền và các tổ chức đoàn thể, tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, triển khai Nghị quyết Đại hội V Công đoàn Điện lực Việt Nam. Đẩy mạnh tuyên truyền vận động NLĐ thực hiện các phong trào như: Thi đua lao động sản xuất hoàn thành Mục tiêu chất lượng của Công ty; phong trào sáng kiến cải tiến; học tập nâng cao năng lực tư vấn; phong trào Hai giỏi của Phụ nữ; các phong trào từ thiện nhân đạo, xây dựng Văn hóa doanh nghiệp… Các phong trào đã được Đảng ủy Công ty, Công đoàn ĐLVN đánh giá cao, được NLĐ đón nhận.

Phát huy những thành tích đã được nhiệm kỳ qua, trong nhiệm kỳ 2023 - 2028, CĐ PECC1 đề ra nhiều chỉ tiêu và các giải pháp triển khai cụ thể trong mọi mặt hoạt động, với tinh thần “Đổi mới, Dân chủ, Đoàn kết, Phát triển”.

Đồng chí Trần Thái Hải - Phó Bí thứ Đảng ủy - Phó Tổng Giám đốc Công ty phát biểu tại Đại hội

Tại đại hội, đồng chí Trần Thái Hải - Phó Bí thứ Đảng ủy - Phó Tổng Giám đốc Công ty đánh giá cao kết quả hoạt động Công đoàn Công ty trong nhiệm kỳ qua, đồng chí cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của Công đoàn trong hệ thống chính trị của Công ty, đóng góp không nhỏ vào thành tích trong sản xuất kinh doanh chung của Công ty trong thời gian qua. Đảng uỷ Công ty yêu cầu Ban chấp hành CĐ PECC1 nhiệm kỳ mới tiếp tục phát huy nhiều hơn nữa, với tinh thần phấn đấu cao hơn nữa những thế mạnh của tổ chức để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn 2023 – 2028.

Đại hội cũng đã lắng nghe các báo cáo cũng như những góp ý đóng góp đến từ đại biểu các Công đoàn cơ sở.

Đồng chí Uông Quang Huy – Phó Chủ tịch Công đoàn EVN phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Uông Quang Huy – Phó Chủ tịch Công đoàn EVN đã biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của Công đoàn Công ty đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Mặc dù giai đoạn 2017-2023 Công ty đối mặt với nhiều khó khăn nhưng Công đoàn Công ty đã làm tốt vai trò, chức năng của tổ chức đại diện của người lao động Công ty, hoàn thành các nhiệm vụ, kế hoạch, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội IX đề ra. Đồng thời yêu cầu CĐ PECC1 bám sát các mục tiêu, giải pháp của Tập đoàn, bám sát nhiệm vụ chính trị; làm tốt công tác chăm lo đời sống về vật chất và tinh thần, bảo vệ quyền hợp pháp chính đáng của NLĐ thông qua việc tham gia xây dựng các quy chế nội bộ Công ty gắn với bảo vệ quyền lợi NLĐ, tổ chức tốt các phong trào thi đua, yêu nước, đẩy mạnh phong trào thi đua trong sản xuất kinh doanh, quan tâm đến công tác an toàn vệ sinh lao động và phòng cháy chữa cháy.

 Đồng chí Nguyễn Kim Cương – UV Thường vụ ĐU, Phó Tổng GĐ Công ty chủ trì Đại hội 

Thay mặt Đoàn chủ tọa, đồng chí Nguyễn Kim Cương – UV Thường vụ ĐU, Phó Tổng GĐ Công ty đã chân thành cảm ơn lãnh đạo Công đoàn cấp trên và Đảng uỷ Công ty đã có những ý kiến đánh giá kết quả, thành tựu của Công đoàn Công ty trong nhiệm kỳ qua; chỉ rõ những hạn chế, tồn tại mà Công đoàn công ty cần rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới; đồng thời, đã đưa ra những định hướng và giải pháp để Công đoàn Công ty chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đồng chí cũng bày tổ sự mong muốn tổ chức Công đoàn và tập thể NLĐ trong Công ty sẽ luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện trong mọt mặt hoạt động của Công đoàn ĐLVN, Đảng uỷ Công ty, cùng các đồng chí trong Ban Tổng giám đốc Công ty và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, qua đó giúp tổ chức CĐ PECC1 hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Lãnh đạo Công đoàn ĐLVN, Lãnh đạo EVNPECC1 chúc mừng BCH Công đoàn PECC1 lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Tại Đại hội, đã bầu 13 đồng chí vào BCH Công đoàn khóa XI và bầu 03 đại biểu dự Đại hội lần thứ VI Công đoàn ĐLVN, nhiệm kỳ 2023 - 2028. BCH khóa mới là những đồng chí có đủ uy tín, năng lực, nhiệt huyết để triển khai thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới của CĐ PECC1.

 

Lĩnh vực hoạt động