Cập nhật tình hình triển khai dự án đường dây 500kV (Quảng Trạch - Phố Nối)

Các dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) có ý nghĩa rất quan trọng nhằm đảm bảo điện cho miền Bắc trong những năm tới. Thời gian qua, với sự vào cuộc quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành và nỗ lực của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), dự án đang bám sát mục tiêu đề ra.

Các dự án đường dây 500 kV mạch 3 (từ Quảng Trạch đến Phố Nối) có tổng chiều dài khoảng 515 km, đi qua địa bàn 9 tỉnh gồm: Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên.

Các dự án đường đây 500 kV mạch 3 (từ Quảng Trạch đến Phố Nối) có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc kết nối lưới điện liên miền, góp phần cung ứng điện cho miền Bắc trong thời gian tới. Nâng cao độ dự trữ ổn định trên giao diện Bắc - Trung, góp phần bổ sung công suất từ các nguồn điện khu vực Bắc Trung Bộ về trung tâm phụ tải khu vực miền Bắc. Truyền tải công suất các nhà máy nhiệt điện và năng lượng tái tạo khu vực Bắc Trung Bộ vào hệ thống điện quốc gia. Đồng thời giảm tải và tránh quá tải cho các đường dây 500 kV hiện hữu, đảm bảo tiêu chí N-1, đặc biệt khi công suất truyền tải cao theo giao diện Bắc - Trung ở thời điểm các nhà máy thủy điện miền Bắc phát thấp.

Dự kiến hướng tuyến đường dây 500 kV mạch 3 (từ Quảng Trạch đến Phố Nối)

Với tính chất cấp bách của dự án, nhằm đảm bảo cung ứng điện cho miền Bắc trong những năm tới, thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo thường xuyên, liên tục, trong đó, ngày 15/8/2023 Thủ tướng Chính phủ có Văn bản số 745/TTg-CN về kế hoạch đảm bảo cung ứng điện các tháng cuối năm 2023 và năm 2024. Sau đó Thủ tướng có Công điện số 782/CĐ-TTg ngày 4/9/2023 về việc triển khai thực hiện các dự án đường dây 500 kV mạch 3 (đoạn từ Quảng Trạch đến Phố Nối).

Mới đây nhất, ngày 23/10/2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp rà soát tiến độ dự án. Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan địa phương liên quan nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt hơn nữa, phối hợp chặt chẽ hơn, chủ động giải quyết nhanh nhất các thủ tục, hồ sơ, công việc liên quan đến dự án theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nỗ lực hoàn thành dự án theo mục tiêu phấn đấu.

Để có được kết quả trên, cùng với sự chỉ đạo thường xuyên của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp và các bộ ngành, địa phương liên quan đã vào cuộc quyết liệt để nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục nhằm đảm bảo mục tiêu của dự án.

Ngày 24/10/2023, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1241/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án đường dây 500 kV NMNĐ Nam Định 1 - Thanh Hóa, trong đó Thủ tướng giao Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư dự án. Đây là một thủ tục pháp lý rất quan trọng, làm cơ sở để EVNNPT triển khai các thủ tục tiếp theo.

Dự án đường dây 500 kV mạch 3 (từ Quảng Trạch đến Phố Nối) có quy mô 2 mạch, dài khoảng 515 km, đi qua 9 tỉnh gồm: Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên.

Trong đó, dự án đường dây 500 kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu dài 225 km; dự án đường dây 500 kV Quỳnh Lưu - Thanh Hóa dài 92 km; dự án đường dây 500 kV NMNĐ Nam Định 1 - Thanh Hóa dài 74 km; dự án đường dây 500 kV NMNĐ Nam Định 1 - Phố Nối dài 124 km./.

  • 30/10/2023 08:03

Lĩnh vực hoạt động